Søndagsåbent, stivandringer og fællesarbejdsdage

Traditionen tro holder bestyrelsen søndagsåbent i løbet af sæsonen. Her er det muligt at tale med et medlem af bestyrelsen og købe papirsposer til haveaffald. Vi holder søndagsåbent 1. maj, 12. juni, 3. juli, 7. august og 4. september. Alle dage fra kl. 10-11.

Alle medlemmer af foreningen har pligt til at holde fællesstier omkring egen have fri for ukrudt. Der er også pligt til at klippe sin hæk. Bestyrelsen går stivandring første gang den 28. maj. Her tjekker bestyrelsen, at stierne er luget. Anden stivandring bliver 7. august. Her tjekker bestyrelsen om stierne er luget, og hækkene klippet. Sørger du ikke for at luge og klippe hæk, kan bestyrelsen give dig en påmindelse med en bod i henhold til ordensregler og foreningens takstblad. Eller du i tvivl om, hvad vi forventer, så kontakt bestyrelsen før stivandringerne.

Har du ikke fast fællesarbejde, skal du deltage i to fællesarbejdsdage. Der er fællesarbejdsdage den 21. maj, 26. juni, 20. august og 11. september. Fællesarbejdsdagene starter kl. 9 og slutter kl. 14. Frokost, kaffe og hyggeligt samvær med din naboer er inkluderet. Deltager du ikke i to fællesarbejdsdage, får du en bod på 750 kroner per arbejdsdag, du mangler. Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig. Man møder bare op.

Hvis datoerne for søndagsåbent og stivandringer ændres, lægger vi en nyhed på hjemmesiden.