Stivandring 1. august: Husk at luge stier og klippe hække

1. august går bestyrelsen en tur i foreningen og tjekker, om stier er luget og hække klippet. Det er din opgave som havelejer at luge stier omkring din have og klippene hækkene. Det fremgår af foreningens ordensregler, som du finder på hjemmesiden.

Er du i tvivl om, hvilke stier du skal luge? Er du i tvivl om, hvornår det er gjort godt nok? Så send en mail til bestyrelsen. Vi kommer gerne forbi og vejleder.

Det er hække ud mod foreningens stier og fællesarealer, der skal være klippet inden 1. august. Hække mellem naboer skal klippes i løbet af sæsonen. Hvornår du gør det, bestemmer du selv. Glemmer naboen at klippe hækken, så start med at snakke med naboen selv. Derefter kan du sende en mail til bestyrelsen.

Hvis dine stier og hække ikke er ordnet den 1. august, så får du en påmindelse. Bestyrelsen kan give dig et gebyr sammen med påmindelsen. Det fremgår af foreningens takstblad, som ligger på hjemmesiden.