STORSKRALD OG FAST FÆLLESARBEJDE

Vi har i år kun modtaget henvendelse fra to personer i Syd, der vil stå for storskrald, som deres faste fællesarbejde. Vi skal have tre (her mangler vi så kun en) personer i Syd og tre personer i Nord, hvis vi skal have storskrald i år. Denne gang vil et lille hold fra bestyrelsen tage tjansen, men hvis ikke nogen melder sig, vil det betyde, at vi ikke kommer til at have storskrald i år.

Folks største bekymring i forhold til at tage opgaven på sig er, at der er et værre mas at fjerne ureglementeret affald herunder særligt byggeaffald. Byggeaffald defineres som alt det, man ikke tager med sig, når man flytter.

Denne omgang storskrald er vores chance for, at vi som medlemmer viser, at vi godt kan finde ud af at overholde reglerne, og at opgaven dermed er til at håndtere.

Husk i det hele taget, at der er en række ansvarsområder, haveforeningen har brug for, at nogen vil tage hånd om som fast fællesarbejde.

I perioden mellem generalforsamlingen og den første fællesarbejdsdag kan de, som sæsonen før har haft en fast opgave, anmode om at beholde denne og herefter er der frit slag efter først-til-mølle-princippet.

Man kan henvende sig angående fast fællesarbejde per mail eller i foreningshusets åbningstid henholdsvis søndag fra 10-11 og 15-16.

De bedste hilsner

Bestyrelsen