To Do liste

Listen opdateres efter hvert bestyrelsesmøde, og I kan se opgaverne ved at klikke her: To Do nov. 2023