Tømreren i gang med de nye affaldsgårde

Tømreren er i gang med at bygge de nye affaldsgårde. Bestyrelsen forventer, at de alle tre er helt klar om en måned til halvanden. Vær opmærksom på i midt, at I ikke parkerer på det areal, hvor den nye affaldsgård skal bygges. Tømreren sørger for afmærkning.

Som det kan ses på tegningerne til de nye affaldsgårde (se nedenfor), er de lidt større end nødvendigt lige nu. Høje Taastrup Kommune kan ikke love, at vi ikke skal dele affaldet i flere fraktioner på længere sigt – f.eks. tekstiler – så der kan blive brug for flere containere end i dag. Desuden har vi ikke ret mange affaldscontainere i forhold til antallet af kolonihaver i vores forening, fortæller kommunen. Bestyrelsen har derfor valgt at lave affaldsgårdene lidt større end det aktuelle behov, så der er plads til flere affaldscontainere i fremtiden.

I nord og syd placeres de nye affaldsgårde omtrent samme sted som de gamle. Den nye gård i nord kommer til at flugte med hækkene langs vejen og med toiletbygningen. Den nye gård i syd forlænges. I midt flyttes affaldsgården om på den anden side af træet. Det betyder, at den tager to parkeringspladser, men det kan ikke være anderledes. Den nye affaldsgård skal være bredere end den gamle for at leve op til kommunens afstandskrav.

I første omgang bygges affaldsgårdene i nord og midt. De gamle affaldsgårde er allerede revet ned. Nu går tømreren i gang med belægning og stolpehuller til begge de nye affaldsgårde. Affaldsgården i nord bygges færdig først. Derefter affaldsgården i midt.

Arbejdet med affaldsgården i syd går i gang, når affaldsgården i midt er næsten færdig. Processen er den samme: Først lægges belægning, og der støbes stolpehuller. Derefter bygges selve affaldsgården.

I forbindelse med at den gamle affaldsgård i midt er revet ned, er væggen med postkasser sat over ved foreningshuset. Bestyrelsen tager fat i postkassernes ejer med henblik på at få flyttet dem over på foreningshuset. Postkasser uden ejere vil blive taget ned og lagt under foreningshuset.

Mens affaldsgårdene er under opførelse, vil affaldscontainerne blive placeret langs vejen men kan stadig bruges (efter sæsonstart). Vær opmærksom på, at haveaffald ikke kan placeres i nord og midt, mens de nye affaldsgårde bliver bygget. Affaldet skal placeres på pallerne til haveaffald i syd. Når arbejdet med affaldsgården i syd går i gang, skal haveaffaldet placeres på pallerne i nord eller midt.

Tegninger af de nye affaldsgårde finder du her. Detaljer skal tages med forbehold, da de kan blive justeret i samarbejde med tømreren.