Træer med mærker i nord

Som nogle af jer har lagt mærke til, så er der træer, som har fået et malet mærke i nord. Ammetræerne er fældet, så der bliver spurgt på facebook, hvorfor der stadig er træer med mærker. Vi besluttede på generalforsamlingen, at bestyrelsen ikke kommunikerer på facebook, fordi nogle af jer ikke bruger facebook. Derfor denne nyhed på hjemmesiden i stedet.

Ammetræerne er fældet i overensstemmelse med den aftale, som foreningen har indgået med ham, som fælder. Men aftalen gælder kun ammetræerne. Det betyder, at der stadig står aske, robinier med mere i beplantningsbælterne i nord. Det er ikke ammetræer, men det er store træer, der kan skygge beplantningsbælterne væk, og nogle af dem risikerer at vælte. Derfor er disse træer blevet mærket, og de vil blive fældet, når vi kan lave en aftale med ham, som fælder, om det.

I samme ombæring vil vi få fældet poppeltræerne langs Brandhøjgårdsvej. Som I husker, stod der også popler i syd, som blev fældet sidste år. Poplerne risikerer at vælte og skade huse og personer. Derfor vil vi tage dem med i næste ombæring også.

Når vi har lavet en aftale om fældning, orienterer vi, ligesom vi gjorde, da ammetræerne skulle fældes.

Flere har spurgt til træer og mærker på facebook. På generalforsamlingen i september blev det besluttet, at bestyrelsen ikke skal kommunikere på facebook, fordi der er nogle havelejere, som ikke bruger facebook. Derfor svarer vi ikke her. Skriv til os på bestyrelsesposten@live.dk med spørgsmål med videre. Vi svarer på mail eller på hjemmesiden, hvis det har interesse for alle.