Tre medlemmer efterlyses til at organisere storskrald

Haveforeningen mangler tre medlemmer til at organisere storskrald i nord 6 gange i løbet af sæsonen. Opgaven går ud på at sætte skilte op og tage dem ned, sortere affald der er placeret forkert og rådgive andre medlemmer om, hvad der må afleveres og hvor.

Er du interesseret i opgaven som fast fællesarbejde, kan du skrive til bestyrelsen på bestyrelsesposten@live.dk. Det er vigtigt at finde tre medlemmer, der vil tage sig af opgaven. Ellers vil der ikke være mulighed for at aflevere storskrald til næste år. Har man fast fællesarbejde, er man fritaget for at deltage i to fællesarbejdsdage per sæson.