Brandforsikring

Alle haver i HF Brandhøj skal have en brandforsikring (undtagen haver uden bebyggelse).

Mange haver har en brandforsikring (og eventuel bygningsskade og indbo forsikring) gennem en fælles forsikringsordning, hvor det har været muligt at forhandle en fornuftig præmie.

Fællesforsikringen administreres af et medlem i foreningen. Det foregår udenom foreningen. Hvis du ønsker en forsikring gennem Fællesforsikringen skal du kontakte det ansvarlige medlem på hf.brandhoej.forsikring@gmail.com

Hvis du bestiller en forsikring herigennem, så udstedes en forsikring til HAVEN, og altså ikke til dig personligt. Forsikringen følger altså haven, indtil den eventuelt bliver opsagt af dig selv eller en ny lejer.

Opkrævningen foretages af Foreningsservice i Kolonihaveforbundet, der herefter sørger for en samlet afregning til forsikringsselskabet.

Medlemmer, der ikke er med i Fællesforsikringen, må påregne fra tid til anden at skulle dokumentere , at de som minimum har en brandforsikring. Dette foregår ved fremvisning af kvittering for nyligt betalt brandforsikringspræmie.