Kolonihaveforbundets informationer til sælger og køber

Kolonihaveforbundet har opstillet nogle gode råd til køber og sælger vedrørende det at købe og sælge en kolonihave.

I øvrigt anbefaler vi, at du som køber og sælger selv indhenter så meget information som muligt, eventuelt via kolonihaveforbundets hjemmeside

Vejledning til køber og sælger om vurdering

Information til sælger af kolonihave

Information til køber af kolonihave

Kolonihaveforbundets side om salg

Kolonihaveforbundets side om tinglysning