Kolonihaveforbundets informationer til sælger og køber

Kolonihaveforbundet har opstillet nogle gode råd til køber og sælger vedrørende det at købe og sælge en kolonihave.

I øvrigt anbefaler vi, at du som køber og sælger selv indhenter så meget information som muligt, eventuelt via kolonihaveforbundets hjemmeside

Vejledning til køber og sælger om vurdering 1.2017

Vejledning om køb og salg af kolonihaver version 1.2017

Kolonihaveforbundets side om salg

Kolonihaveforbundets side om tinglysning