Procedure ved salg af have

At sælge sin kolonihave, især efter mange år, kan være en stor beslutning. Som årene er gået, er der (som i den øvrige del af samfundet) kommet flere og flere krav til formalia. HF Brandhøj er medlem af Kolonihaveforbundet, og som sådan er de fleste nedenstående krav der fra.

Bestyrelsen er klar over at det, især for nogle af vores ældre medlemmer, kan være vanskeligt at overskue en salgs proces. Vi anbefaler derfor at søge hjælp hos familie, venner og bekendte, der kan være behjælpelige med alt det praktiske. Hvis alle muligheder er udtømte, må der eventuelt søges hjælp hos en (bolig) advokat

Når du har truffet beslutning om, at du gerne vil afhænde din have, skal du gøre følgende:

 • Kontakt bestyrelsen og meddel at du ønsker at sælge din kolonihave. Da det er bestyrelsens ansvar, at huse der sælges i HF Brandhøj er lovlige, vil 2 medlemmer af bestyrelsen herefter gennemgå bebyggelsen i haven. Det kontrolleres at bebyggelsen overholder byggereglerne. Her tænkes specielt på størrelse, afstande til skel, godkendelse af evt. vand- og kloakinstallation mv. Er forholdene ikke i orden, vil sælger blive bedt om at lovliggøre forholdene, inden der kan foretages en vurdering. Bestyrelsen kontaktes på bestyrelsesposten@live.dk eller ved at smide et brev i postkassen ved foreningshuset.
 • Herefter kontakter bestyrelsen vurderingsudvalget for at få foretaget en vurdering af huset. Pris for vurdering fremgår af takstbladet. Beløbet skal indbetales på foreningens konto: reg. nr.: 5333 konto nr.: 0324723 Arbejdernes Landsbank, inden vurderingen udføres. Anfør havenummer og at indbetalingen vedrører vurdering. Vurderingen er gældende et kalenderår.
 • Når vurderingen er foretaget, kan du afhente vurderingen i fælleshuset og/eller få den tilsendt på mail
 • Der skal foreligge en værdisat løsøreliste. Dvs. at du udfærdiger en liste med alle de effekter, som du gerne vil have skal medsælges huset og angiver en værdi ud for hver post. Listen skal senest afleveres samtidig med vurderingen, så beløbet kan blive påført vurderingen.
  Husk; salget er ikke betinget af, at køber vil have løsøre med i handlen
 • Vurderingsudvalget kan drage stor fordel af, hvis du finder eventuelle gamle tegninger, vurderinger, eventuelle regninger på materialer, arbejdsløn o.l. frem inden vurderingen
 • Inden huset sælges SKAL du sikre dig, at Høje Taastrup Kommune ligger inde med opdaterede informationer om huset. Hvis ikke HTK ligger inde med opdaterede BBR oplysninger, SKAL du sende oplysninger og en opdateret tegning sendes til kommunen hvilke oplysninger skal sendes
 • Du skal medbringe en tingbogsattest til overdragelsesmødet, således at køber kan sikre sig, at der ikke er tinglyst pant vedrørende havelodden eller bebyggelsen. Ejerlaugskode: 40852 Matrikelnummer: 13q Reerslev By, Reerslev. Havens nummer: dit havelods nummer.
  Læs mere her  Blanket til bestilling af tingbogsattest kan downloades her
 • Bopælsattest skal fremvises af køber på overdragelsesmødet. Den må max være en måned gammel
 • Når du har fundet en køber, kontakter du bestyrelsen, der vil sætte et møde i stand, hvor den officielle overdragelse skal finde sted. Minimum 6 dage inden dette møde skal du og køber udfylde og underskrive den foreløbige salgsaftale og sende den til bestyrelsen: bestyrelsesposten@live.dk
 • Inden overdragelsesmødet skal både køber og sælger aflæse eventuel vandmåler og oplyse dette til mødet, så det kan blive skrevet på overdragelsespapirerne
 • Mellem køber og sælger, bør der ikke foretages pengetransaktion, før overdragelsesdokumentet er underskrevet af køber/sælger/bestyrelse, uagtet der foreligger en underskrevet foreløbig salgsaftale.
 • Inden overdragelsesmødet / salget, skal køber overføre 8.000 kr. af købesummen til foreningens konto. Sælgers mellemværende med foreningen, opgøres herefter hurtigst muligt, og foreningens eventuelle tilgodehavende, fratrækkes deponiet og restsummen udbetales.
 • Der kan IKKE udfærdiges overdragelsesdokument, hvis ovenstående beløb (eller kvittering herfor) ikke figurerer på foreningens konto senest på overdragelsesmødet
 • Hvis du annoncerer dit hus til salg på Den Blå Avis, så linker vi til alle annoncer med søgeordet ”Brandhøj” på vores hjemmeside www.brandposten.dk

Held og lykke med salget !!

Download listen HF Brandhøj Procedure i f m salg version 17