Procedure ved salg af have

At sælge sin kolonihave, især efter mange år, kan være en stor beslutning. Som årene er gået, er der (som i den øvrige del af samfundet) kommet flere og flere krav til formalia. HF Brandhøj er medlem af Kolonihaveforbundet, og som sådan er de fleste nedenstående krav derfra. Netop på grund af de mange formalia varetages salget i samarbejde med et advokatfirma. Det er bestyrelsens vurdering at foreningens afgående og tilgående medlemmer på denne måde får en professionel behandling af salgs- og købsprocessen.

Når du har truffet beslutning om, at du gerne vil afhænde din have, skal du gøre følgende:

 1. Kontakt bestyrelsen og meddel at du ønsker at sælge din kolonihave. Bestyrelsen kontaktes på bestyrelsesposten@live.dk eller ved at aflevere et brev i postkassen ved foreningshuset. Da det er bestyrelsens ansvar, at huse der sælges i HF Brandhøj er lovlige, vil 2 medlemmer af bestyrelsen herefter gennemgå bebyggelsen i haven. Det kontrolleres, at bebyggelsen overholder byggereglerne i lokalplanen. Her tænkes specielt på størrelse, afstande til skel, godkendelse af evt. vand- og kloakinstallation mv. Er forholdene ikke i orden, vil sælger blive bedt om at lovliggøre forholdene, inden der kan foretages en vurdering. For visse forhold vil det være muligt at opnå dispensation fra Høje Taastrup Kommune.
 2. Når du har bragt forholdene i orden, kontakter du bestyrelsen og du vil derefter blive opkrævet et gebyr for vurdering (beløbet fremgår af takstbladet) via Kolonihaveforbundets Foreningsservice. Du vil også modtage en blanket til ejererklæring der skal udfyldes og afleveres til vurderingsudvalget ved vurderingen. Når beløbet er betalt kontakter bestyrelsen vurderingsudvalget for at få foretaget en vurdering af huset. Vurderingsudvalget kontakter dig for at aftale et tidspunkt for vurderingen. Vurderingen er gældende i 12 måneder fra vurderingsdatoen.
 3. Der skal foreligge en værdisat løsøreliste (brug gerne vurderingsudvalgets løsøreliste som skabelon). Løsøre omfatter alt det der ikke fast monteret. Det betyder, at du udfærdiger en liste med alle de effekter, som du gerne vil have skal medsælges huset og angiver en værdi ud for hver post. Listen skal afleveres til vurderingsudvalget, så beløbet kan blive påført vurderingen. Husk, at salget ikke er betinget af, at køber vil have løsøre med i handlen.
 4. Vurderingsudvalget kan drage stor fordel af, hvis du finder eventuelle gamle tegninger, vurderinger, eventuelle regninger på materialer, arbejdsløn o.l. frem inden vurderingen.
 5. Når vurderingen er foretaget, kan du afhente vurderingen i Fælleshuset og/eller få den tilsendt på mail.
 6. Inden huset sælges SKAL du sikre dig, at Høje Taastrup Kommune ligger inde med opdaterede informationer om huset. Hvis ikke HTK ligger inde med opdaterede BBR-oplysninger, SKAL du sende oplysninger og en opdateret tegning sendes til kommunen hvilke oplysninger skal sendes.
 7. Når du har fundet køber(e), så skal du sende følgende til Kolonihavejura som er en del af advokatfirmaet Gaarn Pedersen på mailadressen ditte@kolonihavejura.dk : Sælgers navn(e), adresse telefonnummer og emailadresse – HavelodsadresseVurderingsrapport og ejererklæringLøsøreliste, hvis huset sælges med løsøre – Købers navn(e), adresse, telefonnummer og emailadresse. Advokatkontoret indhenter herefter identifikationsoplysninger på parterne (inkl. bopælsattest på køber) og sikrer, at bestyrelsen kan godkende køber.
 8. Når køber er godkendt af bestyrelsen, udarbejder advokatfirmaet købsaftale og øvrige dokumenter samt indhenter en tingbogsattest.
 9. Når købsaftalen er godkendt af sælger, sendes den til digital underskrift hos begge parter med MitID, medmindre andet aftales.
 10. Overtagelsesdagen er den dag, hvor køber får overdraget nøgler og den dag, hvor købesummen senest skal være indgået på advokatens konto ifølge købsaftale. Det er også på denne dag, at man aflæser vand og el.
 11. Der udleveres én gratis toiletnøgle pr. hus. Nøglen følger huset – ikke ejeren. Hvis nøglen bliver væk og skal genanskaffes, koster det husets ejer 250 kr. Hvis sælger har fået udleveret toiletnøgle, skal sælger derfor sørge for at udlevere toiletnøglen til køber, da denne ellers får en udgift.
 12. Købesummen vil blive udbetalt, når købers fortrydelsesret er udløbet og andre betingelser i købsaftalen er opfyldt. Det kan f.eks. være udestående/restance med haveforeningen, der skal fratrækkes eller adkomstforhold der skal rettes.
 13. Hvis du annoncerer dit hus til salg på Den Blå Avis, så linker vi til alle annoncer med søgeordet ”Brandhøj” på vores hjemmeside www.brandposten.dk  Du kan også sætte dit hus til salg på den gratis hjemmeside www.kolonihave.nu, hvortil vi også linker fra vores hjemmeside.