Generalforsamling 2017 

Der er generalforsamling 26. marts 2017. 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen