Glædelig jul

Bestyrelsen ønsker alle havelejere en rigtig glædelig, varm og blød jul!

I anledning af at vi sikkert er mange, der gerne vil nyde vores skønne sted i den søde juletid, og på baggrund af bekymrede havelejeres henvendelser, henstiller bestyrelsen samtlige medlemmer og disses gæster til at være opmærksomme på, at bruge P-pladserne til parkering og i tilfælde af af- og pålæsning tæt på haver at holde på selve vejen og ikke i græsrabatten, da denne ellers ødelægges.

De bedste ønsker om en skøn jul og et formidabelt nytår til alle.

Angående retssagen vedrørende H/F Brandhøjs konflikt med vores tidligere kasserer.

Bestyrelsen kan berette, at vores nuværende kasserer Carsten, var mødt op men ikke fik lov at overvære retsmødet, da han på et senere tidspunkt måske vil blive indkaldt som vidne.

Vores forrige kasserer Thomas afgav vidneforklaring og det er hans opfattelse, at retsmødet skal efterfølges af endnu et møde.

På baggrund af et opslag i Facebookgruppen, hvor det fremsættes, at sagen skulle være afsluttet og Susanne skulle være blevet frikendt, har bestyrelsen nu kontaktet anklagemyndigheden, som fører sagen, og spurgt om der er sket noget i sagen, som de endnu ikke har underrettet os om.

Vi har her til aften den 16/11-17 endnu ikke hørt noget fra anklagemyndigheden.

NYT FRA BESTYRELSEN

ÅRETS SIDSTE FÆLLESARBEJDSDAG

Lørdag den 16/9-2017 fra 9-14 har vi sæsonens sidste fællesarbejde. Mange gode opgaver, som vil forskønne og forbedre vores dejlige sted, er på programmet. Dagen afsluttes med at Carsten deler ud af godter fra grillen og salater tilberedt af friske havenaboer vil velfortjent kunne nydes  i fællesskab efter dagens dont. Alle foreningens medlemmer er velkomne til at spise med og hvis man ønsker at deltage i fællesspisningen uden at deltage i arbejdsdagen, skal man være opmærksom på at man skal tilmelde sig spisning om morgenen inden 10, så der kan blive lavet mad nok. Alle der vil spise med skal selv medbringe tallerkener, glas og bestik.

FORENINGSKONTORETS ÅBNINGSTIDER

Næste søndag den 10/9 er foreningshuset åbent fra 15-16.
Der er ikke søndagsåbent søndag den 17/9. Da der er åbent lørdag den 16/9 i forbindelse med fællesarbejdet.
Den 24/9 er der åbent fra 10-11 og den sidste åbningsdag på kontoret er den 1/10 fra 15-16.

NAVNEKONKURRENCE

Vores foreningshus er blevet malet og får også shinet sit skilt op og i den anledning ser vi vores snit til at navngive huset. Derfor udskrives nu en navnekonkurrence: Hvad skal foreningshuset hedde. Vinderen vil blive kåret og huset vil blive navngivet ved standerhejsning til sæsonstart 2018. Spred ordet og skriv dit forslag på en mail til bestyrelsesposten@live.dk Skriv ‘navnekonkurrence’ i emnefeltet eller i kommentarsporet på konkurrenceopslaget på facebook.

DINE IDÉER

Vi arbejder i bestyrelsen altid på at forbedre vores vidunderlige sted. Hvis du har idéer til forbedringer eller fornyelser fx parkeringspladser, skralderum eller udnyttelse af fælles arealer i foreningen så skriv endelig til os på: bestyrelsesposten@live.dk skriv: ‘Vores Brandhøj’ i emnefeltet.

SÆSONENS SIDSTE GRABAFFALD AFHENTES DEN 21/9-2017

Nyt fra bestyrelsen (bl.a. nye åbningstider i foreningshuset)

NYE ÅBNINGSTIDER:

Fra og med næste søndag vil vi indføre eftermiddagsåbent hver anden søndag på forsøgsbasis. Nu på søndag (søndag den 13/8) har vi morgenåbent i forbindelse med fællesarbejdsdagen og søndagen efter (den 20/8) fra kl 15-16. Den følgende søndag er der så igen morgenåbent og så fremdeles. En oversigt vil senest blive ophængt i skabene og indført i kalenderen her på siden i forbindelse med fællesarbejdsdagen på søndag.

PARKERING:

Som vi vist alle ved, kan der være problemer med at finde en ledig parkeringsplads i foreningen. Derfor henstiller vi til, at vi alle er ekstra opmærksomme på, at parkere så hensigtsmæssigt som muligt, så den plads der er bliver udnyttet så godt som muligt. Derudover opfordrer vi alle til at slå sig sammen om trailere, så man måske er 2-3-4 mennesker, der deler en trailer. Hvis nogen har en trailer, de gerne vil dele, må de meget gerne lave opslag på facebook om at parthavere søges og omvendt, hvis nogen gerne vil have en part i en trailer. Hvis man er interesseret i det foregående, men ikke er på facebook, kan man sende en mail til bestyrelsen, som kan formidle kontakt.

DYR I HAVEFORENINGEN:

Vi henstiller til at alle undlader at fodre dyr med mindre det er aftalt med ejeren. Det er der mange gode grunde til heriblandt kan det nævnes, at mange dyr har en helt særlig diæt de skal følge for ikke at blive syge, at dyr kan miste deres fornemmelse af tilhørsforhold hvis de bliver fodret flere forskellige steder og at der kan være opdragelseselementer, der bliver forstyrret på denne måde.

BESTYRELSENS TILSTEDEVÆRELSE:

Vi vil gerne understrege, at de sociale arrangementer i vores havekalender er baseret på, at medlemmer tager et initiativ og vælger at få noget stablet på benene ligesom det skete så fint til sommerfesten – Stort hurra for det! Bestyrelsens medlemmer kan og vil deltage (også i forberedelserne) som private havemedlemmer hvis de har tid og lyst. At arrangere eller deltage i sociale arrangementer er ikke en del af bestyrelsesarbejdet.