Bestyrelsen

Bestyrelsen i HF Brandhøj er valgt af medlemmerne i haveforeningen på Generalforsamlingen. Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer, samt 1-2 suppleanter, og mailadressen til bestyrelsen er: Bestyrelsesmail

Formand og kasserer er direkte valgt, mens de øvrige funktioner (næstformand, sekretær mv.) konstitueres af bestyrelsen selv.

Bestyrelsen sæson 2023

Formand: Tasha Hoppe Have 213

Kasserer: Jytte Jensen Have 28b

Næstformand: Allan Dahl Have 212

Bestyrelsesmedlem: Arne Benche Have 206

Bestyrelsesmedlem: Anna Bjarnarson Have 101

Bestyrelsesmedlem: Villy Nielsen Have

Bestyrelsesmedlem: Irene Ottesen Have 218

Husk venligst:

Bestyrelsens medlemmer står ikke til rådighed alle døgnets 24 timer.

Du bør derfor ikke henvende dig til et bestyrelsesmedlem efter kl. 18.00 med mindre der er tale om noget, der kræver bestyrelsens øjeblikkelige indgriben.

Husk i øvrigt reglen, at hvis havelågen er åben, så er du velkommen, men altså kun før kl. 18.00

– Er havelågen lukket, vil man gerne være i fred.