Fremhævet indlæg

Nyheder

På denne side kommer der store og små nyheder. Du kan via mail abonnere på siden, så du får en besked, når der kommer nyt på siden.

Tilmeld dig ude i højre side!

 

Forslag til H/F Brandhøjs generalforsamling senest 31. januar

Godt nytår til alle medlemmer af H/F Brandhøj. Vi håber, at I er kommet godt ind i 2021 uden corona. 

Husk, at sidste frist for at sende forslag til H/F Brandhøjs generalforsamling er den 31. januar. Det er den dag, forslagene skal være bestyrelsen i hænde – enten som mail eller på papir i foreningens postkasse på foreningshuset.

Generalforsamling er planlagt i Hedehuset den 28. marts kl. 10, men måske bliver vi nødt til at aflyse pga. corona. Indtil videre afventer bestyrelsen, hvilke retningslinjer der gælder i løbet af foråret. I henhold til vore vedtægter skal indkaldelsen senest sendes til jer i slutningen af februar, så det er ikke nødvendigt at beslutte noget før da.

Vh. bestyrelsen, H/F Brandhøj

Forslag til generalforsamlingen senest 31. januar

Hej alle. Bare lige en lille reminder: Husk at bestyrelsen skal have forslag senest den 31. januar, hvis de skal behandles på generalforsamlingen. Det fremgår af foreningens vedtægter. Man kan enten sende en mail til bestyrelsen på bestyrelsesposten@live.dk eller printe forslag og lægge dem i foreningens postkasse ved foreningshuset.

Bestyrelsen har booket Hedehuset til generalforsamlingen den 28. marts kl. 10. Om vi får lov til at holde generalforsamlingen, må tiden vise. Vi sender selvfølgelig indkaldelse og bilag ud inden generalforsamlingen, som vi plejer og skal.

Ingen husholdningsaffald i Hedelands affaldscontainere

Hej alle. Endnu en gang oplever Hedeland, at deres affaldscontainer nord for H/F Brandhøj bliver fyldt med husholdningsaffald. Man kan selvfølgelig ikke vide, om affaldet kommer fra havelejere i vores forening. Men det er ikke utænkeligt: Sidste år var problemet det samme. Bestyrelsen lavede en stikprøve og kunne konstatere, at noget af affaldet kom fra havelejere i foreningen.

Hedelands affaldscontainere må ikke bruges til husholdningsaffald. Er man i sin have i løbet af vinterhalvåret, skal affaldet med hjem til helårsboligen. Det er vigtigt, at vi ikke laver problemer for Hedeland, som er vores nabo. Vi skal have et godt samarbejde med dem.

Skulle nogle af jer se andre end foreningens medlemmer smide husholdningsaffald i Hedelands containere, så vil vi gerne vide det i bestyrelsen.

Og så god corona-fri jul til alle fra bestyrelsen. Vi glæder os til næste sæson 🙂

Træer med mærker i nord

Som nogle af jer har lagt mærke til, så er der træer, som har fået et malet mærke i nord. Ammetræerne er fældet, så der bliver spurgt på facebook, hvorfor der stadig er træer med mærker. Vi besluttede på generalforsamlingen, at bestyrelsen ikke kommunikerer på facebook, fordi nogle af jer ikke bruger facebook. Derfor denne nyhed på hjemmesiden i stedet.

Ammetræerne er fældet i overensstemmelse med den aftale, som foreningen har indgået med ham, som fælder. Men aftalen gælder kun ammetræerne. Det betyder, at der stadig står aske, robinier med mere i beplantningsbælterne i nord. Det er ikke ammetræer, men det er store træer, der kan skygge beplantningsbælterne væk, og nogle af dem risikerer at vælte. Derfor er disse træer blevet mærket, og de vil blive fældet, når vi kan lave en aftale med ham, som fælder, om det.

I samme ombæring vil vi få fældet poppeltræerne langs Brandhøjgårdsvej. Som I husker, stod der også popler i syd, som blev fældet sidste år. Poplerne risikerer at vælte og skade huse og personer. Derfor vil vi tage dem med i næste ombæring også.

Når vi har lavet en aftale om fældning, orienterer vi, ligesom vi gjorde, da ammetræerne skulle fældes.

Flere har spurgt til træer og mærker på facebook. På generalforsamlingen i september blev det besluttet, at bestyrelsen ikke skal kommunikere på facebook, fordi der er nogle havelejere, som ikke bruger facebook. Derfor svarer vi ikke her. Skriv til os på bestyrelsesposten@live.dk med spørgsmål med videre. Vi svarer på mail eller på hjemmesiden, hvis det har interesse for alle.

Bruger du kolonihavehuset om vinteren? Så tag dit affald med hjem.

Som sidste vinter bliver skraldespandene ved Spejdergrunden/Hundeskoven fyldt med husholdningsaffald. Affaldet ender med at blive spredt ud over det hele af fuglene. Hedelands direktør beder bestyrelsen gøre haveforeningens medlemmer opmærksomme på, at skraldespandene ikke må bruges til husholdningsaffald. Hvis du bruger kolonihavehuset om vinteren, skal du tage dit affald med hjem.

Bilag fra generalforsamlingen er lagt på hjemmesiden

Hej alle.

Indkaldelse, regnskab for 2019, budget for 2020, forslag og formandsberetning er lagt på hjemmesiden. Du finder dokumenterne under punktet “Bilag fra generalforsamlinger” under fanebladet “For havelejere”. Her ligger også referat fra generalforsamlingen, så det hele er samlet ét sted.

Bestyrelsen har besluttet, at det kun er medlemmer af vores forening, som skal have adgang til bilagene fra generalforsamlingen. Derfor skal du bruge kodeordet til hjemmesiden, hvis du vil finde dem frem.

Skal du sælge din have, vil køber måske spørge efter regnskab og referat for at blive godkendt til et banklån. Du skal hente dokumenterne til køber på hjemmesiden. Du må ikke give køber kodeordet.

GRAB

Der bliver afhentet grab igen den 24/9
– Og sæsonens sidste grab bliver hentet den 22/10, så der kan vi lægge ud til grab fra den 8/10.