Fremhævet indlæg

Nyheder

På denne side kommer der store og små nyheder. Du kan via mail abonnere på siden, så du får en besked, når der kommer nyt på siden.

Tilmeld dig ude i højre side!

 

Fælles arbejdsdage og fast fællesarbejde

Vi har i haveforeningen fire fællesarbejdsdage om året, hvor det er obligatorisk at deltage i mindst to. Hvis man er forhindret i at deltage på en eller to arbejdsdage bliver man pålagt en bod per dag, man ikke kan deltage. Boden fremgår af vores takstblad, som er at finde her på hjemmesiden. Man kan også melde sig til at have fat fælles arbejde, som er en opgave, der varetages hele sæsonen og som vedligeholder foreningens fællesareal. Der står mere om hvilke typer opgaver, det dækker her på hjemmesiden. Hvis man ønsker fast fællesarbejde, skal man rette henvendelse til bestyrelsen (fælles arbejdsudvalget vil så tage sig af det) inden den første fælles arbejdsdag og senest til den første fællesarbejdsdag, vil man få meddelelse om hvorvidt, man kan få den opgave, man ønsker sig. I år vil alle, der har ønsket fast fællesarbejde få besked senest på onsdag den 22/5.

De bedste hilsner
Bestyrelsen

Glædelig Store Bededag og velkommen til nye medlemmer!

Kære nye havelejere,

Vi håber I er glade for jeres nye tilværelse som havelejere i H/F Brandhøj.

På søndag den 19. kl 12:00 vil bestyrelsens formand og kasserer gerne hilse på og byde velkommen til haveforeningen og svare på de spørgsmål I eventuelt måtte have som nye medlemmer.
Hvis I skulle være forhindrede skal I være velkomne til den anden velkomstsøndag vi har i år, som ligger søndag den 6. september. kl 12:00. Det foregår i foreningshuset på den midterste P-plad umiddelbart efter kontorets åbningstid fra 11-12.

De bedste hilsner
Bestyrelsen

Sommerfest!

Glædeligvis er der et par stykker af haveforeningens medlemmer, der har taget initiativ til og fastlagt en dato for en sommerfest i foreningen i år, hurra!! Det bliver den 27/7 og hvis du har lyst til at deltage i at arrangere festen en aktivitet til festen eller en bod af en slags eller hvis du har gode forslag eller lignende, kan du enten deltage i et brainstorm-møde lørdag den 4/5 hos Lene i have 235 eller skrive på brandhojfest@gmail.com med dine tanker.
De bedste hilsner
Lee

Efterlysning og opfordring i forbindelse m fællesarbejde den 25. maj

Hej kære allesammen!
Årets første fællesarbejdsdag nærmer sig og vi vil lave dejlige, glade skilte, der hjælper os alle til at være gode til at parkere hensigtsmæssigt og køre langsomt og opmærksomt og i det hele taget færdes i fred og fordragelighed i vores lille forening. I den forbindelse efterlyser vi lægter, maling og plader. Så hvis du ligger inde med noget af den slags og vil donere til det gode formål, tager vi imod med åbne arme! Desuden vil vi i samme åndedrag opfordre jer til at deltage på skiltefabrikken den 25. maj. Der bliver god brug for både store og små.
Kærlige forårshilsner fra Bestyrelsen.

Bestyrelsens beklagelse OG nye åbningstider samt opdatering af referater fra bestyrelsesmøder.

Kære Havelejere,
Det er med stor beklagelse, at det går op for bestyrelsen, at der er gået kludder i systemet og vi ikke har haft en vagt på kontoret i dag. Desuden skal vi samtidig beklage, at det stadig er den gamle seddel med åbningstider, der hænger på døren til foreningshuset og formodentlig også i udhængsskabene.
I år er der åbent på kontoret søndag i lige uger fra kl 11-12. Påsken er der lukket på trods af at det er en ulige uge. Skriv til os med de sager I står med.

Alle referater fra sidste års bestyrelsesmøder ligger nu online! Gå ind under fanen ‘for havelejere’ og vælg menupunktet
‘Referater fra bestyrelsesmøder’. Derefter indtaster du kodeordet. Hvis ikke du kender det, kan du finde det i vores facebookgruppe eller skrive til os.

Rigtig glædelig 2019 i haverne

Dagrenovation

Vores skraldecontainere bliver åbnet for brug på fredag d. 29/3. Husk at hvis en container er så fuld, at låget kun lige kan lukkes skal der ikke mere i – prøv en anden eller tag skraldet med hjem igen.

Grab Affald

Årets første grabaffald bliver den 11/4 og der må lægges ud fra den 28/3 ved de to brandbælter, hvor vi lægger grab. Der er et i Syd og et i Nord.

Vandforbrug

Slutafregning på vandforbrug er på vej. Forsinkelsen skyldes en misforståelse i Nemadministration vedrørende en vandmåler. Bestyrelsen kvalitetssikrer slutafregningen. Herefter sendes den til medlemmerne.

Forslag til generalforsamlingen

Den 24. marts kl. 11 har vi generalforsamling i Hedehuset. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 31. januar. Forslag sendes til bestyrelsesposten@live.dk. Bestyrelsen forventer at sende indkaldelse til generalforsamlingen omkring midten af februar.

Glædelig jul og lykkeligt nytår

Kære Brandhøjfolk,

Skulle du have fået den skønne idé at fejre nytårsaften i din have henledes din opmærksomhed  på de gældende love og regler på området og du opfordres til skærpet forsigtighed og opmærksomhed, da vores skønne område er tætpakket med yderst letantændelige huse.

Uanset hvor og hvordan du fejrer aftenen ønskes du et fantastisk nytår!

HERUNDER GÆLDENDE REGLER:

Overhold sikkerhedsafstandene for fyrværkeri

Vær forsigtig ved brug af fyrværkeri og overhold den sikkerhedsafstand for dig og dit publikum, der står på fyrværkeriet.

Fyrværkeri må ikke anvendes nærmere end 100 meter fra en bygning med let antændeligt tag. Samme afstandskrav gælder i forhold til andet let antændeligt. Ved affyring af raketter er afstandskravet 200 meter.

Desuden må raketter ikke anvendes nærmere end 10 meter fra en bygningsåbning , for eksempel vinduer eller døre.

I blæsevejr fordobles afstandene i vindretningen, både for fyrværkeri generelt og for raketter.

Dit fyrværkeri skal være godkendt

Det er ikke lige meget, hvilket fyrværkeri du sender op i nattehimlenn. Du skal være sikker på, at det er godkendt, før du må eje og bruge det.

Du kan kende godkendt fyrværkeri ved, at det er mærket enten med et SIK-nummer (hvis det er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen) eller med en CE-mærkning (hvis det er vurderet af et bemyndiget organ).

SIK-nummeret bliver løbende udfaset fra den 4. juli 2010 og erstattet af CE-mærkning. I en overgangsperiode vil du derfor kunne støde på begge mærker.

Du må anvende fyrværkeri fra den 27. december til den 1. januar

Skal du fejre nytåret, har du lidt mere end et par uger til at købe krudt og kugler. Danske butikker må sælge fyrværkeri fra den 15. december til den 31. december. Det er en kortere tidsperiode end tidligere, da bekendtgørelserne for salg og brug af fyrværkeri til private er blevet ændret.

Du må anvende fyrværkeriet fra den 27. december til den 1. januar. Det er en skærpelse af de tidligere regler, der tillod affyring af fyrværkeri fra den 1. december til den 5. januar. Resten af året er det ulovligt for privatpersoner at bruge fyrværkeri.

Som forbruger må du ikke tage fyrværkeri, du har købt i udlandet, med hjem til Danmark, og du må heller ikke via internettet købe fyrværkeri til levering fra udlandet. Det gælder også CE-mærket fyrværkeri.

Fundet på samvirke.dk