Fremhævet indlæg

Nyheder

På denne side kommer der store og små nyheder. Du kan via mail abonnere på siden, så du får en besked, når der kommer nyt på siden.

Tilmeld dig ude i højre side!

 

Grabaffald må afleveres nu

Grabaffald må lægges frem til 25. september men kun de sædvanlige to steder i brandbælterne. Det er sidste dato for afhentning af grabaffald i denne sæson.

Der må ikke lægges grabaffald i syd ved vejen ind til haveforeningen, selvom der ligger grabaffald i forvejen. Dette grabaffald er fra sidste fællesarbejdsdag og skal flyttes.

Sten ødelægger plæneklipperen

Har du fællesarbejde med foreningens rondeller? Har du hæk ud til foreningens græsplæner? Småsten i rondellerne og under hækkene ødelægger knivene på foreningens plæneklipper. Så det vil være en stor hjælp, hvis du hjælper med at fjerne stenene, når du alligevel er i gang med at luge og klippe hæk.

Vandaflæsning, hønsehold og helårsbeboelse

Det nye administrationsselskab, som står for afregning af vandforbruget i foreningen, meldte ud sidste år, at vandaflæsningen på sigt skal være digital. Bestyrelsen har dog ikke fået besked om hvornår. Indtil videre foregår vandaflæsning derfor, som den plejer.

Bestyrelsen har for nylig givet afslag på hønsehold i en have. Bestyrelsen vil ikke give tilladelse til hønsehold før generalforsamlingen. På generalforsamlingen vil bestyrelsen bede forsamlingen beslutte, om hønsehold skal være tilladt fremadrettet. Rotter er et stigende problem i foreningen, og hønsehold medvirker til at tiltrække rotter. Når generalforsamlingen har truffet en beslutning, vil bestyrelsen tage stilling til eventuelle ansøgninger.

Helårsbeboelse i haveforeninger som vores er ikke tilladt. Det er op til kommunerne at håndhæve forbuddet. Bolig- og Planstyrelsen og en række kommuner – herunder Høje Taastrup Kommune – overvejer at ændre kolonihaveloven, så det bliver nemmere for kommunerne at komme helårsbeboelse til livs. Kolonihaveforbundet sidder med ved bordet, når ny lovgivning diskuteres. Når bestyrelsen får mere information om eventuel ny lovgivning, giver vi besked.

Husk at mærke trailer og postkasse

Husk at sætte et skilt med navn og havenummer på din trailer senest den 11. september, hvis den står på foreningens fællesarealer. Bestyrelsen vil kontakte politiet efter den 11. september med henblik på at få fjernet trailere uden ejere i haveforeningen.

Husk også at notere din postkasse med navn og havenummer senest den 6. september, hvis du har postkasse i midt. Postkasser uden navn og havenummer efter den 6. september vil blive fjernet.

Alle er velkomne til det brandhøjske kagebord

Vi afslutter sæsonen med brunch og det brandhøjske kagebord på årets sidste arbejdsdag den 11. september, og alle havelejere er velkomne – også dem, som ikke er med til arbejdsdagen. Hvis man vil med til brunch, skal man tilmelde sig på bestyrelsesposten@live.dk senest den 7. september. Det gælder alle – både dem, som deltager på arbejdsdagen, og dem som ikke gør.

Vi starter med brunch kl. 9-10, og så er der arbejdsdag. Når arbejdsdagen slutter kl. 14, så går vi i gang med kagebordet – hvis der altså er nogen, der dukker op med en kage. Der er præmier for den kage, der ser flottest ud, og den der smager bedst.

Nye takster i forbindelse med salg og ændring i lejekontrakt

Prisen for salg af en kolonihave er nu 3.500 kr. eks. moms for sælger og 1.500 kr. for køber. Prisen for at få ændret lejekontrakten – f.eks. hvis der skal en lejer mere på kontrakten – er 800 kr. eks. moms. Begge dele fremgår på et nyt takstblad fra august 2022, som ligger på hjemmesiden under menupunktet “Vedtægter, ordensregler m.v.” under fanebladet “Oplysninger”.

Prisstigningerne skyldes nye priser fra advokatfirmaet Ternstrøm, der varetager opgaverne med salg af kolonihaver og ændringer i lejekontrakter. Der er i øvrigt ikke ændret i takstbladet, som blev godkendt i september 2020.

Trailere skal mærkes med navn og havenummer

Vi skal have ryddet op i trailerne i H/F Brandhøj. Derfor beder vi dig om at sætte et tydeligt skilt med navn og havenummer på din trailer senest den 11. september. Bestyrelsen vil kontakte politiet efter den 11. september med henblik på at få fjernet trailere uden ejere i haveforeningen.

Hvorfor gør vi dette? Der er rift om parkeringspladserne i haveforeningen. Derfor vil bestyrelsen gerne undgå, at ejerløse trailere fylder op. Bestyrelsen overvejer at lave et sted til trailerne på sigt, hvor de fylder mindst muligt.

Har du en postkasse i midt?

Vi skal have ryddet op i postkasserne i midt og sat dem op igen, efter at vi har fået lavet affaldsgård. Hvis du har en postkasse i midt, skal du notere på postkassen med navn og nummer, at det er din. Det skal du gøre senest den 6. september. Senere vil vi gerne låne din nøgle til postkassen, så vi kan flytte den.

Postkasser uden navn og nummer efter den 6. september bliver fjernet.