Fremhævet indlæg

Nyheder

På denne side kommer der store og små nyheder. Du kan via mail abonnere på siden, så du får en besked, når der kommer nyt på siden.

Tilmeld dig ude i højre side!

 

Byttecentralen er genåbnet

Byttecentralen er rottefri og rottesikret. Derfor er den nu genåbnet. Stil ting, som er for gode til at blive smidt ud. Tag, hvad du har brug for.

For nye havelejere: Byttecentralen finder du bag døren længst til højre i toiletbygningen i syd. Alle havelejere kan stille og tage ting fra byttecentralen.

Nyt fra bestyrelsen: Byttecentral, læbælter og referat

Udslagsvasken er fjernet ved toiletbygningen i syd, og hullet til afløbet blevet stoppet. Det sker for at undgå rotter i byttecentralen. Byttecentralen må ikke bruges, før vi giver besked. Rørene i bytterummet skal først fjernes.

Bestyrelsen må ind i mellem bede havelejere om at retablere læbæltet ved deres have. I henhold til lokalplanen, skal de tre områder – nord, midt og syd – være omkranset af læbælter, og læbælterne tilhører foreningen. Derfor må man som havelejer ikke fjerne læbæltet og inddrage arealet i haven, som det er sket nogle steder.

Vi skal undgå, at man som havelejer kommer til at retableret et læbælte, som en tidligere havelejer har fjernet. Derfor vil bestyrelsen i fremtiden – når en havelejer vil sælge sin have – sikre, at læbæltet bliver retableret, før salget finder sted.

Referat af bestyrelsesmødet den 20. maj er lagt på hjemmesiden. Find det under “Referater”.

Vh. bestyrelsen

Forbud mod at bruge tårnet på legepladsen

En del af træværket i tårnet på legepladsen er så medtaget, at tårnets øverste etage og rutsjebanen ikke må bruges. Der bliver sat planker op på arbejdsdagen næste søndag, som forbyder adgang til tårnet.

Har du børn, som bruger legepladsen, så hold øje med dem og sørg for, at de ikke kravler op i tårnet.

Bestyrelsen har bedt to tømrere om tilbud på, hvad der koster at reparere tårnet eller erstatte det, hvis reparation ikke kan lade sig gøre.

Flotte stier i foreningen

Bestyrelsen har været på stivandring i haveforeningen for at se, om stierne er luget. Generelt ser det rigtigt flot ud: Langt de fleste har været ude med lugejernet. En håndfuld havelejere får en første påmindelse om at få luget uden bod.

Bestyrelsen går på stivandring igen 1. august. Her tjekker vi både, om hække er klippet, og stier luget. Nogle af jer glemmer, at der skal luges helt ud til midten på stien. Desuden skal ukrudtet fjernes. Det er ikke nok at fræse eller brænde ukrudtet af.

Fællesarbejdsdag den 13. juni

Næste fællesarbejdsdag er den 13. juni 9-14. Tilmelding er ikke nødvendig – man møder bare op. Har man ikke fast fællesarbejde, skal man deltage i to fællesarbejdsdage per sæson. Deltager man ikke, koster det 750 kroner per gang.

Vi regner med, at det er følgende ting, der skal ordnes den 13.: Græs klippes ved legeplads. Er der ukrudt ved legepladsen, skal der luges. Bede ved fælleshus ordnes. Læbælter klippes. Skilte repareres, og der laves skilt til grabaffald. Defekt toiletsæde i nord skiftes. Udslagsvask fjernes i syd og hul lukkes til bytterum. Træer langs vejen tjekkes for ståltråd.

Anette og Linda sørger for, at der er kaffe og mad undervejs til arbejdsdagens deltagere.

Tre plæneklippere i nord skal hentes igen

Der står tre plæneklippere i nord, som affaldsfolkene ikke tog med, da de hentede storskrald i mandags. Plæneklippernes ejermænd m/k skal hente dem igen.

Hvis du vil aflevere plæneklippere og lignende til storskrald, så skal du tømme dem for benzin og olie. Ellers bliver de ikke hentet af affaldsfolkene.

Lad os hjælpe hinanden med at bekæmpe rotter

Rotter er et stigende problem. Både i Danmark og i vores forening. Der er nu mindst to af vore medlemmer, som har oplevet rotter indenfor.

Bestyrelsen har haft besøg af kommunens rottefænger. Han fortæller, at rotter færdes i en afstand på op til 400 meter fra det sted, hvor de bor. Derfor er det vigtigt, at vi hjælper hinanden med at bekæmpe dem. Husk at melde rottebesøg til kommunen. Følg rottefængerens råd til, hvordan vi gør det surt at være rotte hos os.

1. Undgå madaffald og hestemøg i kompostbunken – det gælder også kogte grøntsager. Rotter kan også komme ind i lukkede kompostbeholdere.

2. Dyrefoder tiltrækker rotter. Lad være med at fodre fuglene – rotter kan sagtens kravle op på foderbrættet. Høns og kaniners foder tiltrækker rotterne. Hønsehuse bør være løftet fra jorden. Der bør være rottespærre omkring hønsegården.

3. Kompost, oplag, brændestabler og tæt beplantning er gode gemmesteder for rotterne og deres reder. Husk at vende komposten ofte og tømme den mindst en gang om året. Oplag af byggematerialer, grene og lignende bør flyttes en gang årligt.

4. Få lavet rottespærre omkring hus og træterrasse. Rottespærren skal graves mindst 60 cm. ned. Det kan laves af volierenet eller plader af skifer eller eternit. Rotter sætter prise på at gemme sig under huset eller en træterrasse.

5. Skab træk. Det bryder rotter sig ikke om.

Er du bekymret for, om du har rotter? Huller på 5 cm. eller mere i jorden eller kompostbunken kan være et tegn. Tjek om græsset er gnavet af omkring huller i jorden. Hvis der er gnavet af, har du besøg af en mosegris. Er det ikke gnavet af, tilhører hullet sikkert en rotte.

Vær opmærksom på, at mus ikke er nogen garanti for, at der ikke er rotter. Du kan ikke regne med, at hunden eller katten holder dem væk.