Fremhævet indlæg

Nyheder

På denne side kommer der store og små nyheder. Du kan via mail abonnere på siden, så du får en besked, når der kommer nyt på siden.

Tilmeld dig ude i højre side!

 

Forslag til generalforsamling senest 31. januar

Godt nytår til alle jer medlemmer i haveforeningen. Forslag til generalforsamlingen 2022 kan enten sendes med email til bestyrelsesposten@live.dk eller lægges i foreningens postkasse, som sidder på foreningshuset. Uanset om man sender en email eller lægger sit forslag i postkassen, skal forslag være fremme den 31. januar.

Mere fokus på miljø og bæredygtighed i kolonihaverne

Som medlemmer af H/F Brandhøj er vi havelejere også medlemmer af Kolonihaveforbundet. Forbundet lavede en undersøgelse blandt medlemmerne i 2020. Undersøgelsen viser, at medlemmerne ønsker mere fokus på miljø og bæredygtighed.

Kolonihaveforbundet vil gerne vide noget mere om, hvad vi hver især gør i egen have for miljø og bæredygtighed. Forbundet vil også gerne vide, hvad vi forventer, at vores fælles haveforening skal bidrage med.

Hjælp forbundet med at blive klogere ved at svare på et kort spørgeskema. Du kan udfylde spørgeskemaet anonymt. Du finder spørgeskemaet på kolonihaveforbundets hjemmeside.

Referat fra generalforsamling og nye vedtægter

Referatet fra generalforsamlingen er godkendt af dirigenten, referenten og foreningens formand. Sammen med generalforsamlingens dokumenter – herunder bestyrelsens samlede beretning – er referatet nu lagt på hjemmesiden under menupunktet “For havelejere”. Du skal derfor bruge den sædvanlige kode for at få adgang.

Der er et ønske om, at underskrifterne på referatet ikke ligger offentligt tilgængelige. Derfor er underskrifterne streget over i den version af referatet, som ligger på hjemmesiden. Ønsker du at se den underskrevne version, kan du skrive til bestyrelsen på bestyrelsesposten@live.dk.

Generalforsamlingen vedtog et par ændringer i foreningens vedtægter:

  • Pligt til email: Fremover er alle medlemmer forpligtet til at oplyse en gældende email-adresse til foreningen. Det gælder både nuværende og fremtidige medlemmer. Eneste undtagelse er de medlemmer, som hidtil har modtaget post. Se ny § 4.8 i vedtægterne.
  • Regnskab og beretning: Det præciseres nu i vedtægterne, at regnskab og bestyrelsens beretning skal sendes ud sammen med indkaldelse til generalforsamling. Se ændring af vedtægternes § 10.3.

De nye vedtægter ligger under menupunktet “Oplysninger” på hjemmesiden.

Læg mærke til, at alle historiske regler (tidligere vedtægter, ordensregler mv.) nu er placeret som et underpunkt. Det er derfor kun de gældende regler, du finder under “Vedtægter, ordensregler mv.”.

Referat af generalforsamlingen kommer snarest

Vi var ikke så mange til generalforsamling den 19. september. Der nok nogle, der gerne vil se referatet snarest.

Referenten har sendt referatet, og det ligger nu til underskrift hos dirigenten. Så snart hun har skrevet under, skal referatet skrives under af referenten selv og af vores formand. Det fremgår i foreningens vedtægter. Når alle tre har skrevet under, bliver referatet lagt på hjemmesiden.