Fremhævet indlæg

Nyheder

På denne side kommer der store og små nyheder. Du kan via mail abonnere på siden, så du får en besked, når der kommer nyt på siden.

Tilmeld dig ude i højre side!

 

STORSKRALD OG FAST FÆLLESARBEJDE

Vi har i år kun modtaget henvendelse fra to personer i Syd, der vil stå for storskrald, som deres faste fællesarbejde. Vi skal have tre (her mangler vi så kun en) personer i Syd og tre personer i Nord, hvis vi skal have storskrald i år. Denne gang vil et lille hold fra bestyrelsen tage tjansen, men hvis ikke nogen melder sig, vil det betyde, at vi ikke kommer til at have storskrald i år.

Folks største bekymring i forhold til at tage opgaven på sig er, at der er et værre mas at fjerne ureglementeret affald herunder særligt byggeaffald. Byggeaffald defineres som alt det, man ikke tager med sig, når man flytter.

Denne omgang storskrald er vores chance for, at vi som medlemmer viser, at vi godt kan finde ud af at overholde reglerne, og at opgaven dermed er til at håndtere.

Husk i det hele taget, at der er en række ansvarsområder, haveforeningen har brug for, at nogen vil tage hånd om som fast fællesarbejde.

I perioden mellem generalforsamlingen og den første fællesarbejdsdag kan de, som sæsonen før har haft en fast opgave, anmode om at beholde denne og herefter er der frit slag efter først-til-mølle-princippet.

Man kan henvende sig angående fast fællesarbejde per mail eller i foreningshusets åbningstid henholdsvis søndag fra 10-11 og 15-16.

De bedste hilsner

Bestyrelsen

Kontortider og storskrald!

KONTORETS ÅBNINGSTIDER

Vi fortsætter med vekslende åbningstider på foreningens kontor. Således har vi hveranden søndag åbent fra 15-16 og hveranden søndag fra 10-11. I dag søndag den 15. april har vi åbent fra 15-16 og det vil så sige, at vi har åbent fra 10-11 på næste søndag den 22. april.

STORSKRALD

Vi har brug for at nogen melder sig som ansvarlige for storskrald. Dvs at man sætter sorteringsskiltene op og fjerner dem igen bagefter og løser opgaverne, hvis der er problemer i forhold til storskraldet.

Hvis ingen melder sig, kan vi ikke have storskraldordning i år, da det er en forudsætning, at vi har nogen til at tage sig af det.

Skriv til bestyrelsen på bestyrelsesposten@live.dk eller kom ned i kontoret i dag 🙂

Standerhejsning og generalforsamling 2018

Så er det snart nu det er nu.

Søndag den 1/4 kl 10:00 skyder vi sæsonen ’18 igang med standerhejsning og søndag den 8/4 kl 11:00 afholdes årets generalforsamling (beretning såvel som det reviderede og godkendte regnskab udsendes forud for dette).

Vi i bestyrelsen glæder os til der igen kommer liv i kludene i den kære Haveforening Brandhøj.
På snarligt glædeligt gensyn.

Indkaldelse til generalforsamling 8/4-2018

Så er der ikke længe til sæsonstart og generalforsamlingen nærmer sig.
Indkaldelserne til generalforsamlingen 2018 er sendt ud. Langt de fleste er røget ud med mails, men en lille håndfuld er røget afsted med PostNord.

Hvis der er nogen, der har problemer med at åbne word-filen med indkaldelsen til generalforsamlingen, kan den også ses og hentes som PDF under referater eller via dette link.

Regnskab og beretning er ikke sendt ud endnu af den simple årsag, at regnskabet ikke er revideret endnu og beretningen ikke er skrevet. Så snart de er klar kommer de ud til jer.

På glædeligt gensyn

Kære allesammen

Med de bedste ønsker om et skønt 2018 ikke mindst i Brandhøj kommer her en vigtig reminder:

HUSK at forslag til generalforsamlingen og andre punkter til dagsordenen skal indsendes til bestyrelsen senest den 31. januarbestyrelsesposten@live.dk eller i postkassen ved foreningshuset. – Sig det til din nabo 🌸

Glædelig jul

Bestyrelsen ønsker alle havelejere en rigtig glædelig, varm og blød jul!

I anledning af at vi sikkert er mange, der gerne vil nyde vores skønne sted i den søde juletid, og på baggrund af bekymrede havelejeres henvendelser, henstiller bestyrelsen samtlige medlemmer og disses gæster til at være opmærksomme på, at bruge P-pladserne til parkering og i tilfælde af af- og pålæsning tæt på haver at holde på selve vejen og ikke i græsrabatten, da denne ellers ødelægges.

De bedste ønsker om en skøn jul og et formidabelt nytår til alle.

Angående retssagen vedrørende H/F Brandhøjs konflikt med vores tidligere kasserer.

Bestyrelsen kan berette, at vores nuværende kasserer Carsten, var mødt op men ikke fik lov at overvære retsmødet, da han på et senere tidspunkt måske vil blive indkaldt som vidne.

Vores forrige kasserer Thomas afgav vidneforklaring og det er hans opfattelse, at retsmødet skal efterfølges af endnu et møde.

På baggrund af et opslag i Facebookgruppen, hvor det fremsættes, at sagen skulle være afsluttet og Susanne skulle være blevet frikendt, har bestyrelsen nu kontaktet anklagemyndigheden, som fører sagen, og spurgt om der er sket noget i sagen, som de endnu ikke har underrettet os om.

Vi har her til aften den 16/11-17 endnu ikke hørt noget fra anklagemyndigheden.

NYT FRA BESTYRELSEN

ÅRETS SIDSTE FÆLLESARBEJDSDAG

Lørdag den 16/9-2017 fra 9-14 har vi sæsonens sidste fællesarbejde. Mange gode opgaver, som vil forskønne og forbedre vores dejlige sted, er på programmet. Dagen afsluttes med at Carsten deler ud af godter fra grillen og salater tilberedt af friske havenaboer vil velfortjent kunne nydes  i fællesskab efter dagens dont. Alle foreningens medlemmer er velkomne til at spise med og hvis man ønsker at deltage i fællesspisningen uden at deltage i arbejdsdagen, skal man være opmærksom på at man skal tilmelde sig spisning om morgenen inden 10, så der kan blive lavet mad nok. Alle der vil spise med skal selv medbringe tallerkener, glas og bestik.

FORENINGSKONTORETS ÅBNINGSTIDER

Næste søndag den 10/9 er foreningshuset åbent fra 15-16.
Der er ikke søndagsåbent søndag den 17/9. Da der er åbent lørdag den 16/9 i forbindelse med fællesarbejdet.
Den 24/9 er der åbent fra 10-11 og den sidste åbningsdag på kontoret er den 1/10 fra 15-16.

NAVNEKONKURRENCE

Vores foreningshus er blevet malet og får også shinet sit skilt op og i den anledning ser vi vores snit til at navngive huset. Derfor udskrives nu en navnekonkurrence: Hvad skal foreningshuset hedde. Vinderen vil blive kåret og huset vil blive navngivet ved standerhejsning til sæsonstart 2018. Spred ordet og skriv dit forslag på en mail til bestyrelsesposten@live.dk Skriv ‘navnekonkurrence’ i emnefeltet eller i kommentarsporet på konkurrenceopslaget på facebook.

DINE IDÉER

Vi arbejder i bestyrelsen altid på at forbedre vores vidunderlige sted. Hvis du har idéer til forbedringer eller fornyelser fx parkeringspladser, skralderum eller udnyttelse af fælles arealer i foreningen så skriv endelig til os på: bestyrelsesposten@live.dk skriv: ‘Vores Brandhøj’ i emnefeltet.

SÆSONENS SIDSTE GRABAFFALD AFHENTES DEN 21/9-2017