Fremhævet indlæg

Nyheder

På denne side kommer der store og små nyheder. Du kan via mail abonnere på siden, så du får en besked, når der kommer nyt på siden.

Tilmeld dig ude i højre side!

 

Stivandring

Kære Allesammen,

Bestyrelsen var forleden rundt for at se, om stierne er luget, som de skal være i henhold til foreningens ordensregler.

Og langt, langt de fleste steder ser det rigtigt godt ud 🙂

Nogle havelejere skal ud med lugejernet og få stien ordnet. De vil få en mail med en påmindelse og et gebyr på 150 kroner i overensstemmelse med foreningens takstblad.

Generelt vil vi opfordre alle til at være opmærksomme på, at man skal luge helt ind til hækken og ud til midten af stien. Der er dér, det halter de fleste steder, hvor vi kommer med en påmindelse. Har man ingen genbo, skal man ordne hele stien.

I august tager vi turen igen og kigger på, om hække er klippet. I får besked inden, så I kan nå at klippe, hvis ikke I allerede har gjort det.

De bedste hilsner fra
Bestyrelsen

VIGTIG INFO

Der må IKKE lægges ud til grabaffald før næste afhentning meldes ud.

Der ligger stadig restbunker fra sidste afhentning, fordi chaufføren ikke kunne have det hele. Han var sød ved os, for vi har kun afhentning til 15 m2 men han tog faktisk 30 m2.

Der er blevet bestilt afhentning af det sidste, men det er vigtigt, at der ikke bliver lagt oveni.

De bedste hilsner fra
Bestyrelsen

Grabaffald den 25/6

Årets første grab bliver afhentet den 25/6. Det betyder, at vi som havelejere må lægge ud til grab på de to opsamlingssteder i brandbælterne fra den 11/6. At der allerede ligger grab nu, skyldes fællesarbejdet, hvor der blev skovet en del i læbælterne (Dejligt! Godt arbejde!), og derved også blev produceret en hel del grab. Det er ikke muligt for os, at bestille grabafhentning, når vi vil, der bliver givet nogle mulige datoer, og dem kan vi så ’tilmelde os’ som haveforening.

Datoerne bliver ikke lagt ud for hele året, derfor kan vi ikke indsætte afhentningsdagene i havekalenderen og heller ikke bestille grab, som vi måtte have lyst til – fx så det passede bedre i forhold til vores fællesarbejdsdage. Vi gør det naurligvis i det omfang, det kan lade sig gøre.

Vi vil fra bestyrelsens side anmode om, at man lægger sit grabaffald så centreret som muligt, så det stadig er muligt at passere bunkerne og få adgang til brandbæltet.

Mange glade sommerhilsner fra
Bestyrelsen

Årets første fællesarbejde og havepræmie uddeling COVID19 til trods

Kære allesammen,

Lørdag den 23/5 afholdes årets første fællesarbejdsdag fra 9-14. Arbejdsdagen vil blive tilrettelagt så den tager højde for de til den tid gældende bestemmelser i forbindelse med COVID19.
Man kan derfor ikke gå ud fra, at der vil være fællesspisning, hvis bestemmelserne forhindrer eller besværliggør dette. Denne dag vil der også være overrækning af havepræmierne fra sidste år, som normalt foregår på generalforsamlingen. Og det vil være muligt at afhente årets havekalender, som i år kommer i et fikst lille A5-format, så det er nemmere at få plads til at have det hængende, men som også betyder, at mange muligvis skal have læsebrillerne på næsetippen. Vel mødt!

De bedste hilsner fra bestyrelsen

Rotter i foreningen

Der er observeret en del rotter i år og det er vigtigt at anmelde det til kommunen hver gang en rotte bliver observeret. Kommunens side om hvordan og hvor man skal henvende sig kan du komme til via dette link. Midt på siden står der et telefonnummer, man skal henvende sig på. Det er en telefonsvarer, hvor man skal indtale sin anmeldelse, og denne besked går direkte til rottefangeren. Du kan også se et screenshot af siden nedenfor:

Info om tiltag fra bestyrelsen i COVID-tiden

Kære alle sammen

Vi håber, I nyder haverne og livet så meget som muligt i disse mærkelige tider.

I dag har bestyrelsen holdt nød-møde udenfor og med passende afstand.

Som situationen er, holder kontoret ikke åbent, før samfundet bliver åbnet mere op, men bestyrelsen kan kontaktes via mail og vil hurtigt respondere. I tilfælde af, at henvendelser kræver telefonisk eller fysisk møde, så aftales det nærmere sammen med de rette forholdsregler.

Den første fællesarbejdsdag er den 23. maj. Hvordan vi afholder den, afhænger af regeringens udmeldinger – så I hører nærmere. Men vi holder fast i fællesarbejdet dog muligvis i nyt format.

Da der til stadighed klages over bilister, der kører gennem haveforeningen ved høj hastighed, men vi ikke har generalforsamlingens godkendelse af nye tiltag, lukker vi for gennemkørsel i midt med en midlertidig gratis løsning snarest muligt.

Arbejdet med at fælde træer må udskydes til generalforsamlingen har været afholdt og budgettet har kunne godkendes.

Referat af nød-mødet fra idag bliver lagt på hjemmesiden, når det er blevet godkendt ved næste nød-møde.

Det er ikke optimalt, men vi må klare det så godt, vi kan under omstændighederne.

De bedste hilsner
Bestyrelsen

Retningslinjer i forbindelse med corona

Der er kommet et nyhedsbrev fra Kolonihaveforbundet om, hvordan man skal forholde sig til corona. Bedre sent end aldrig 😊

Forbundets mail forholder sig til stort og småt. Her er de råd, der efter bestyrelsens mening, er mest relevante for os i H/F Brandhøj:

1. Tag ikke i haven, hvis du er syg eller har mistanke om, at du er smittet med corona-virus.

2. Gør fællestoilettet rent efter hver brug og medbring eget håndklæde til at tørre hænder i.

Forbundet anbefaler også, at foreningernes bestyrelser fortsætter arbejdet, til generalforsamlingen har udpeget nye medlemmer. Der bør ikke igangsættes store initiativer. Det råd følger vi allerede hos os.

Aflysning af standerhejsning og fastelavn

foto fra altinget – Mette Frederiksen forlænger nedlukning

I lyset af statsministerens udmelding i går må bestyrelsen desværre aflyse standerhejsning og fastelavn den 5. april. Reglerne, der skal forhindre, at vi smitter hinanden, gælder fortsat frem til den 13. april, og vi skal bl.a. undgå at samles mere end 10 mennesker.

Derfor kan vi heller ikke sige noget nyt om, hvornår vi kan holde vores generalforsamling. Men det bliver med al sandsynlighed ikke i april, uanset om reglerne bliver forlænget. Vi kan næppe finde et sted med plads nok med så kort varsel. Desuden kan vi af samme årsag ikke holde kontoret åbent på normal vis. Vi kan kontaktes på bestyrelsesposten@live.dk og så må vi finde løsninger sammen.