Fremhævet indlæg

Nyheder

På denne side kommer der store og små nyheder. Du kan via mail abonnere på siden, så du får en besked, når der kommer nyt på siden.

Tilmeld dig ude i højre side!

 

Vandaflæsning

NemAdministration har udsendt

Der er en del medlemmer, som kontakter bestyrelsen i disse dage, fordi de ikke har modtaget mails fra NemAdministration i forbindelse med vandaflæsningen. Hvis du ikke har modtaget mails med instruktioner om vandaflæsning og indberetning fra NEM-administration, bedes du venligst først checke din din spam/junk-bakke og derefter kontakte bestyrelsen via mail: bestyrelsesposten@live.dk med dit have nr. og oplysninger om hvorvidt du slet ikke har modtaget nogen mails fra NEM eller hvordan og hvorledes.

Indholdet af den sidste mail, der er afsendt den 1/10-18 ser således ud:

Kære XXXX,

Så er årsaflæsning for foreningen påbegyndt og det er tid til, at du skal aflæse dine varme og vandmålere.
Du skal aflæse målere for følgende boliger:

Brandhøjvej XXX

Du er selv ansvarlig for at foretage aflæsning af dine målere, da NemAdministration er baseret på selvaflæsning. Aflæsningen skal være foretaget inden d. 2018-10-15 for at kunne betragtes som rettidig. Hvis du ikke har foretaget dine aflæsninger inden d. 2018-10-15 kan bestyrelsen vælge at aflæse dine målere. Du vil derefter blive opkrævet et gebyr på 500 kr over fællesudgifterne.

Start aflæsning Klik for at åbne en indtastningsside og starte indtastning af dine aflæsninger.
Vejledning Klik for at åbne en vejledning der beskriver hvordan målerne i din lejlighed aflæses.

De bedste hilsner
Bestyrelsen

Vandaflæsning

Den årlige indberetning af den enkelte havelejers vandforbrug nærmer sig.

Du vil modtage en mail fra NEM-administration, med instruktioner om hvordan du indberetter og en præcis dato for fristen for indberetning.

Det nuværende gebyr for manglende indberetning af vandaflæsning er 500,- kr. Det udløses, hvis ikke fristen overholdes.
Foreningen tilbyder at havelejere, der inden 1. oktober skriftligt fremsætter ønske herom til foreningen via mail eller brev, mod et gebyr på 250,- kr kan få vandforbruget aflæst og indberettet af foreningen.

Grabaffald den 23. august

Den 23. august bliver der hentet grab og man kan derfor begynde at lægge grab ud ved brandbælterne fra i dag. (Der er nogle, der har lagt ud allerede for 14 dage siden og vi vil lige gentage, at man ikke må lægge grabaffald ud, før der er meldt ud via hjemmesiden om at der kan lægges grabaffald ud.)

Påmindelse EOGF onsdag d. 8. august kl 19:00

Kære Allesammen,

Blot en påmindelse om den ekstraordinære generalforsamling onsdag den 8. august 2018 kl 19:00 i ‘Laden’, Kallerupvej 43, 2640 Hedehusene

Vi opfordrer til, at indkaldelsen læses grundigt, da sagen ikke er helt lige til. Vi skal gøre opmærksomme på, at der desværre har indsneget sig en enkelt fejl i indkaldelsen. Det drejer sig om summen af rabatdelen af vandafledningsbidraget, som er ca 20.000,- kr og ikke ca 10.000,- kr, som der står i indkaldelsen.

Vær særligt opmærksom på at den ekstraordinære generalforsamling kun er beslutningsdygtig, hvis 49 ud af de 61 underskrivere på anmodningen er fysisk tilstede.

Vær også opmærksom på, at man kun har stemmeret ifald man ikke er i restance til foreningen.

Der vil være sodavand og småkager, men ønsker man te/kaffe eller andet skal man selv medbringe det, da det desværre ikke er muligt for os at lave det på stedet.

Program for ekstraordinær generalforsamling august ’18
1. Velkommen v/ formand Tasha Hoppe
2. Valg af dirigent
3. Valg af referent (bestyrelsen stiller Sune Porse til rådighed)
4. Valg stemmetællere
5. Redegørelse for indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling v/ Arne Benche
6. Bestyrelsens redegørelse for praksis og forslag v/ kasserer Carsten Hansen
7. Debat og spørgsmål fra salen
8. Afstemning
9. Tak for i dag v/ Tasha Hoppe

Vel mødt

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Der er her til aften udsendt indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling per mail og per post til de medlemmer, der ikke har mail.

Bestyrelsen indkalder hermed på begæring af en kreds af medlemmer til en ekstraordinær generalforsamling med følgende dagsorden.

Den 8. august 2018
Kl 19:00
Sted: ‘Laden’, Kallerupvej 43, 2640 Hedehusene

Vær opmærksom på, at der er meget begrænsede parkeringsmuligheder ved Laden. Bestyrelsen beklager, at vi ikke bruger Hedehuset som normalt. Det skyldes sommerferie og kort varsel for generalforsamlingen.

Dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Valg af referent
3) Valg af stemmetællere
4) Behandling af bestyrelsens tilbagebetaling af for meget opkrævet vandafledningsbidrag

OBS UDDRAG FRA INDKALDELSEN:

Den ekstraordinære generalforsamling er kun beslutningsdygtig hvis mindst 49 ud af de 61 underskrivere deltager.

Fra foreningens vedtægter §11, stk. 6:

Beslutning på en ekstraordinær generalforsamling kan kun træffes, hvis mindst 4/5 af de udlejede haver, der har begæret generalforsamlingen, er til stede.

Foreningens vedtægter kan findes på foreningens hjemmeside: www.brandposten.dk

Hvis generalforsamlingen er beslutningsdygtig og der skal foretages afstemning kan et medlem kun repræsentere ét andet medlem ved fuldmagt. Det fremgår af §11, stk. 10 i foreningens vedtægter:

Et medlem kan ved fuldmagt lade sig repræsentere af et andet medlem. Et medlem kan maksimalt repræsentere 1 have udover sin egen.

Siesta og stilletimer

På et medlems opfordring kommer her en påmindelse om vores week-end siesta og vores morgen- og aftenro. Tidsrummene fremgår af vores ordensregler paragraf 6 stk 2 og 3 og kan ses herunder.

Der kan under særlige omstændigheder søges dispensation hos bestyrelsen og det imødekommes, når vægtige forhold gør sig gældende.

Hvis du som medlem oplever, at stilletiderne ikke overholdes, så hold dig for øje, at der kan være tale om forglemmelse af tiden, af reglen eller at der er givet dispensation. Vi opfordrer til at du i tilfælde af støjgener i de stilletimerne kontakter det pågældende medlem venligt og forespørgende omkring årsagen til overskridelsen af tidsrummet. Vi er her alle for at have det rart og det er så meget rarere, når vi har det med hinanden.

De bedste midsommerhilsner på vegne af bestyrelsen.

Uddrag fra ordensreglerne §6

Grabaffald og havevandring

GRABAFFALD
Der vil blive afhentet grabaffald to gange i år og man kan lægge grabaffald ud i 14 dage op til afhentning. Det er ikke tilladt at lægge grabaffald ud før dette, da græsset i så fald lider under ikke at få sol og ilt og græsklipperen ikke kan komme til. De som har lagt ud nu bedes venligst fjerne det og enten opbevare det i deres have, indtil man kan lægge ud til grab eller selv køre det på genbrugsstationen: fx Kara/Noveren Håndværkervej 66, 4000 Roskilde 

NÆSTE GRABAFHENTNING VIL SKE DEN 28. JUNI

= DER KAN LÆGGES GRABAFFALD UD FRA DEN TORSDAG DEN 14. JUNI

HAVEVANDRING
Medlemmer af bestyrelsen vil indenfor de næste 14 dage besigtige haverne/stierne. De skal fremstå velholdte og lugede (altså stierne – ikke bestyrelsesmedlemmerne:) under hække såvel som på selve stierne. Se eventuelt: Ordensreglementet  §2, 2. og §3, 1. såvel som takstbladet