Brandforsikring

Alle haver i HF Brandhøj skal have en brandforsikring (undtagen haver uden bebyggelse).

Mange haver har en brandforsikring (og eventuel bygningsskade og indbo forsikring) gennem en fælles forsikrings ordning, hvor det har været muligt at forhandle en fornuftig præmie – det koster cirka 1.000 kr./årligt for brandforsikring, bygningsskade og indboforsikring med sum på 100.000 kr. (max. indbosum for nytegninger)

Fællesforsikringen administreres af et medlem i foreningen. Det foregår udenom foreningen. Hvis du ønsker en forsikring gennem Fællesforsikringen skal du kontakte forbundet på fso@kolonihave.dk og att. Maibritt

Hvis du bestiller en forsikring herigennem, så udstedes en forsikring til HAVEN, og altså ikke til dig personligt. Forsikringen følger haven, indtil den bliver opsagt af dig selv eller en ny lejer.

Som ny lejer i Brandhøj indgår du således som forsikrede i f m overtagelse af lejemålet. Såfremt sælger ønsker at få betaling for den allerede erlagte præmie, må køber og sælger selv regne et refusions beløb ud og udrede dette internt.

Opkrævning af den årlige præmie (april/maj måned) foretages af Foreningsservice i Kolonihaveforbundet. Hvis du betaler din haveleje over betalingsservice, bliver præmien også opkrævet automatisk via betalingsservice.

Medlemmer, der ikke er med i Fællesforsikringen, må påregne fra tid til anden at skulle dokumentere , at de som minimum har en brandforsikring. Dette foregår ved fremvisning af kvittering for nyligt betalt brandforsikringspræmie.