Haveleje mv.

Pr. 9. september 2018

Der er differentieret haveleje ud fra havernes størrelse.

Havelejen udgøres af jordleje og grundskyld som er fastsat af staten. Derudover betaler vi vores fælles udgifter til drift og vedligeholdelse samt afdrag og renter på kloak-lån over havelejen.

Hvor stor en del af den samlede udgift til jordleje og grundskyld den enkelte havelejer betaler afgøres af haveloddets størrelse. De øvrige fællesudgifter deler havelejerne ligeligt, da hver enkelt have på lige fod, kan benytte sig af de goder og fordele dette medfører.

Haver med samme grundareal betaler derfor samme haveleje. Den årlige haveleje ligger på et niveau mellem omtrent 12.600 kr. og 14.000 kr. for hhv. den mindste og den største have i foreningen.

Havelejen opkræves via Foreningsservice i Kolonihaveforbundet

Forfaldsmåneder er:  januar, april, juli og oktober

Havelejen fastsættes på den årlige generalforsamling.