Projekter

Hvis du vil være med i eller være tovholder på et projekt så kontakt vores projektkoordinator Las Lassen på las@brandhøj.dk i forhold til vejledning til udfyldelse af projektskabelon.

Hvis du vil være ressourceperson i kraft af din tid eller din faglighed, så kontakt vores projektkoordinator Las Lassen på las@brandhøj.dk, så vil du komme på en liste af ressourcepersoner, som kun projektgrupperne vil få adgang til.

Link til listen over alle projekter og idéer

Samlet Projektliste

Eksempler på udfyldte projektskabeloner

Forskønnelse af skraldeområder

Fælles vaskeri

Hvis du har en idé eller et projekt, du ønsker at få tilføjet til projektoversigten, så kontakt Las Lassen på las@brandhøj.dk