Forfatterarkiv: Lee Robinson

Fællesarbejde og -spisning og Storskrald

Kære Brandhøjfolk,

FÆLLESARBEJDE og  -SPISNING

Så er det på søndag at året første fællesarbejdsdag løber af stablen. Vi fortsætter succesen med fællesspisning efter endt gerning. Hvis nogle af de som har fast fællesarbejde har lyst til at deltage i fællesspisning er de mere end velkomne. Så skal man bare huske at tilmelde sig spisning ved enten at møde op ved foreningshuset senest kl 10:00 på søndag og tilmelde sig spisning eller ved at skrive på bestyrelsesposten inden kl 10:00 på søndag. Det er stadig yderst velkomment at tilmelde sig fællesarbejde via den online tilmeldingsblanket under fanen ‘for havelejere’ og så vælge menupunktet ’tilmelding til fællesarbejde’ eller via linket her: tilmelding til fællesarbejde  Det vil være til stor hjælp for de ansvarlige for fællesarbejdet til at planlægge dagens opgaver mest hensigtmæssigt.

STORSKRALD

Bestyrelsen har besluttet at give storskraldsordningen en sidste chance. I den sammenhæng mangler vi stadig 2 personer mere til at være ansvarlige for storskrald i Nord, da vi på nuværende tidspunkt kun har 1 person på denne opgave og vi mangler yderlige 1 person i Syd, da vi på nuværende tidspunkt har 2.

Opgaven indebærer at sætte skilte op om fredagen inden næstkommende storskraldsrunde og efterse at alt er fjernet af renovationsfolkene og informere bestyrelsen i tilfælde af uregelmæsigheder og tage skiltene ned igen dagen før skraldet skraldet afhentes. Denne simple opgave tæller altså for en hel sæsons fællesarbejde. – En ren loppetjans!

Derudover kan det ikke indskærpes nok, hvor vigtigt det er, at alle overholder reglerne for storskrald hvis ordningen skal fortsætte. Det er egentlig enkelt nok ingen dagrenovation, og intet have-  eller byggeaffald og ALT skal lægges i de rigtige bunker, så hvis der ikke er et skilt der passer, så er det altså heller ikke storskrald.

De bedste forårs/forsommerhilsner fra

Bestyrelsen

ANG STORSKRALD IGEN IGEN

Vi har i bestyrelsen valgt at bestille et firma til at komme og afhente det resterende storskrald. Vi vil herefter drøfte hvorvidt storskrald bliver sløjfet for resten af sæsonen.

SKAL STORSKRALD VIRKELIG AFSKAFFES I BRANDHØJ?

Igen er det beklageligvis trods utallige opfordringer ikke lykkedes at overholde reglerne for storskrald i Syd.

Der er blevet afleveret byggeaffald i bunkerne, som derfor ikke er blevet afhentet, da det ikke er renovationsarbejdernes opgave at stå og sortere affaldet. Vi opfordrer en sidste gang til at de ansvarlige fjerner deres byggeaffald og alt det yderligere korrekt deponerede skrald, da det er på grund af byggeaffaldet, det ikke er blevet hentet. Hvis ikke bunkerne fjernes må bestyrelsen drage den konsekvens, at storskralds-ordningen i Brandhøj ophører, da det ikke kan pålægges medlemmer af foreningen eller bestyrelsesmedlemmer at sortere, læsse, transportere og aflæsse andre medlemmers affald og skrald. 

I bestyrelsen håber vi inderligt at sagen bringes i orden og vi kan fortsætte storskraldsordningen, da det vil ramme mange hårdt at få ikke kan overholde reglerne.

Herunder ses det tilbageblevne affald:

Sol over Hedeland og fuld gang i sæson ’18

Så er solen ankommet og det er da bare dejligt.

Sæsonen er i gang og referat fra generalforsamlingen samt indkaldelse m. bilag er tilgængelige under ‘arkiv’ og undermenuen ‘2018’. Samtidig gøres opmærksom på at under menuen ‘ for havelejere’ er der i undermenuen ’tilmelding til fællesarbejde’ mulighed at tilkendegive hvilke dage, man vil deltage i fællesarbejde og hvilke eventuelle spidskompetencer eller særlige interesseområder, man har, der kunne være relevante. Det vil komme haveforeningen tilgode, hvis mange benytter denne formular, da det vil give fællesarbejdeudvalget en kvalificeret idé om, hvad der kan realiseres i løbet af en given fællesarbejdedag.

NB: Der skal bruges log-in til tilmeldingen og kodeordet kan rekvireres via bestyrelsesposten@live.dk eller i facebookgruppen.

STORSKRALD OG FAST FÆLLESARBEJDE

Vi har i år kun modtaget henvendelse fra to personer i Syd, der vil stå for storskrald, som deres faste fællesarbejde. Vi skal have tre (her mangler vi så kun en) personer i Syd og tre personer i Nord, hvis vi skal have storskrald i år. Denne gang vil et lille hold fra bestyrelsen tage tjansen, men hvis ikke nogen melder sig, vil det betyde, at vi ikke kommer til at have storskrald i år.

Folks største bekymring i forhold til at tage opgaven på sig er, at der er et værre mas at fjerne ureglementeret affald herunder særligt byggeaffald. Byggeaffald defineres som alt det, man ikke tager med sig, når man flytter.

Denne omgang storskrald er vores chance for, at vi som medlemmer viser, at vi godt kan finde ud af at overholde reglerne, og at opgaven dermed er til at håndtere.

Husk i det hele taget, at der er en række ansvarsområder, haveforeningen har brug for, at nogen vil tage hånd om som fast fællesarbejde.

I perioden mellem generalforsamlingen og den første fællesarbejdsdag kan de, som sæsonen før har haft en fast opgave, anmode om at beholde denne og herefter er der frit slag efter først-til-mølle-princippet.

Man kan henvende sig angående fast fællesarbejde per mail eller i foreningshusets åbningstid henholdsvis søndag fra 10-11 og 15-16.

De bedste hilsner

Bestyrelsen

Kontortider og storskrald!

KONTORETS ÅBNINGSTIDER

Vi fortsætter med vekslende åbningstider på foreningens kontor. Således har vi hveranden søndag åbent fra 15-16 (ulige uger) og hveranden søndag fra 10-11 (lige uger). I dag søndag den 15. april har vi åbent fra 15-16 og det vil så sige, at vi har åbent fra 10-11 på næste søndag den 22. april.

STORSKRALD

Vi har brug for at nogen melder sig som ansvarlige for storskrald. Dvs at man sætter sorteringsskiltene op og fjerner dem igen bagefter og løser opgaverne, hvis der er problemer i forhold til storskraldet.

Hvis ingen melder sig, kan vi ikke have storskraldordning i år, da det er en forudsætning, at vi har nogen til at tage sig af det.

Skriv til bestyrelsen på bestyrelsesposten@live.dk eller kom ned i kontoret i dag 🙂

Standerhejsning og generalforsamling 2018

Så er det snart nu det er nu.

Søndag den 1/4 kl 10:00 skyder vi sæsonen ’18 igang med standerhejsning og søndag den 8/4 kl 11:00 afholdes årets generalforsamling (beretning såvel som det reviderede og godkendte regnskab udsendes forud for dette).

Vi i bestyrelsen glæder os til der igen kommer liv i kludene i den kære Haveforening Brandhøj.
På snarligt glædeligt gensyn.

Indkaldelse til generalforsamling 8/4-2018

Så er der ikke længe til sæsonstart og generalforsamlingen nærmer sig.
Indkaldelserne til generalforsamlingen 2018 er sendt ud. Langt de fleste er røget ud med mails, men en lille håndfuld er røget afsted med PostNord.

Hvis der er nogen, der har problemer med at åbne word-filen med indkaldelsen til generalforsamlingen, kan den også ses og hentes som PDF under referater eller via dette link.

Regnskab og beretning er ikke sendt ud endnu af den simple årsag, at regnskabet ikke er revideret endnu og beretningen ikke er skrevet. Så snart de er klar kommer de ud til jer.

På glædeligt gensyn

Kære allesammen

Med de bedste ønsker om et skønt 2018 ikke mindst i Brandhøj kommer her en vigtig reminder:

HUSK at forslag til generalforsamlingen og andre punkter til dagsordenen skal indsendes til bestyrelsen senest den 31. januarbestyrelsesposten@live.dk eller i postkassen ved foreningshuset. – Sig det til din nabo 🌸

Glædelig jul

Bestyrelsen ønsker alle havelejere en rigtig glædelig, varm og blød jul!

I anledning af at vi sikkert er mange, der gerne vil nyde vores skønne sted i den søde juletid, og på baggrund af bekymrede havelejeres henvendelser, henstiller bestyrelsen samtlige medlemmer og disses gæster til at være opmærksomme på, at bruge P-pladserne til parkering og i tilfælde af af- og pålæsning tæt på haver at holde på selve vejen og ikke i græsrabatten, da denne ellers ødelægges.

De bedste ønsker om en skøn jul og et formidabelt nytår til alle.