Forfatterarkiv: Lee Robinson

NYT FRA BESTYRELSEN

ÅRETS SIDSTE FÆLLESARBEJDSDAG

Lørdag den 16/9-2017 fra 9-14 har vi sæsonens sidste fællesarbejde. Mange gode opgaver, som vil forskønne og forbedre vores dejlige sted, er på programmet. Dagen afsluttes med at Carsten deler ud af godter fra grillen og salater tilberedt af friske havenaboer vil velfortjent kunne nydes  i fællesskab efter dagens dont. Alle foreningens medlemmer er velkomne til at spise med og hvis man ønsker at deltage i fællesspisningen uden at deltage i arbejdsdagen, skal man være opmærksom på at man skal tilmelde sig spisning om morgenen inden 10, så der kan blive lavet mad nok. Alle der vil spise med skal selv medbringe tallerkener, glas og bestik.

FORENINGSKONTORETS ÅBNINGSTIDER

Næste søndag den 10/9 er foreningshuset åbent fra 15-16.
Der er ikke søndagsåbent søndag den 17/9. Da der er åbent lørdag den 16/9 i forbindelse med fællesarbejdet.
Den 24/9 er der åbent fra 10-11 og den sidste åbningsdag på kontoret er den 1/10 fra 15-16.

NAVNEKONKURRENCE

Vores foreningshus er blevet malet og får også shinet sit skilt op og i den anledning ser vi vores snit til at navngive huset. Derfor udskrives nu en navnekonkurrence: Hvad skal foreningshuset hedde. Vinderen vil blive kåret og huset vil blive navngivet ved standerhejsning til sæsonstart 2018. Spred ordet og skriv dit forslag på en mail til bestyrelsesposten@live.dk Skriv ‘navnekonkurrence’ i emnefeltet eller i kommentarsporet på konkurrenceopslaget på facebook.

DINE IDÉER

Vi arbejder i bestyrelsen altid på at forbedre vores vidunderlige sted. Hvis du har idéer til forbedringer eller fornyelser fx parkeringspladser, skralderum eller udnyttelse af fælles arealer i foreningen så skriv endelig til os på: bestyrelsesposten@live.dk skriv: ‘Vores Brandhøj’ i emnefeltet.

SÆSONENS SIDSTE GRABAFFALD AFHENTES DEN 21/9-2017

Nyt fra bestyrelsen (bl.a. nye åbningstider i foreningshuset)

NYE ÅBNINGSTIDER:

Fra og med næste søndag vil vi indføre eftermiddagsåbent hver anden søndag på forsøgsbasis. Nu på søndag (søndag den 13/8) har vi morgenåbent i forbindelse med fællesarbejdsdagen og søndagen efter (den 20/8) fra kl 15-16. Den følgende søndag er der så igen morgenåbent og så fremdeles. En oversigt vil senest blive ophængt i skabene og indført i kalenderen her på siden i forbindelse med fællesarbejdsdagen på søndag.

PARKERING:

Som vi vist alle ved, kan der være problemer med at finde en ledig parkeringsplads i foreningen. Derfor henstiller vi til, at vi alle er ekstra opmærksomme på, at parkere så hensigtsmæssigt som muligt, så den plads der er bliver udnyttet så godt som muligt. Derudover opfordrer vi alle til at slå sig sammen om trailere, så man måske er 2-3-4 mennesker, der deler en trailer. Hvis nogen har en trailer, de gerne vil dele, må de meget gerne lave opslag på facebook om at parthavere søges og omvendt, hvis nogen gerne vil have en part i en trailer. Hvis man er interesseret i det foregående, men ikke er på facebook, kan man sende en mail til bestyrelsen, som kan formidle kontakt.

DYR I HAVEFORENINGEN:

Vi henstiller til at alle undlader at fodre dyr med mindre det er aftalt med ejeren. Det er der mange gode grunde til heriblandt kan det nævnes, at mange dyr har en helt særlig diæt de skal følge for ikke at blive syge, at dyr kan miste deres fornemmelse af tilhørsforhold hvis de bliver fodret flere forskellige steder og at der kan være opdragelseselementer, der bliver forstyrret på denne måde.

BESTYRELSENS TILSTEDEVÆRELSE:

Vi vil gerne understrege, at de sociale arrangementer i vores havekalender er baseret på, at medlemmer tager et initiativ og vælger at få noget stablet på benene ligesom det skete så fint til sommerfesten – Stort hurra for det! Bestyrelsens medlemmer kan og vil deltage (også i forberedelserne) som private havemedlemmer hvis de har tid og lyst. At arrangere eller deltage i sociale arrangementer er ikke en del af bestyrelsesarbejdet.

Fast fællesarbejde: Skiltning i forbindelse med storskrald i Nord

Opgaven med at sætte skilte op til sortering af storskrald i Nord mangler en ansvarlig.

At have storskrald som fast fællesarbejde indebærer at sætte skilte op og tage skilte ned igen og hvis der skulle være noget som bliver lagt forkert til storskrald og folk ikke står frem og fjerner det, de har lagt som ikke hører til storskrald så bliver den storskraldsansvarlige nødt til at fjerne det.

Normalt ville man kun kunne få for en halv sæsons fællesarbejde, men for at øge chancerne for at have storskrald i Nord i resten af sæsonen, har fællesarbejdsudvalget besluttet at give fuld kredit for indsatsens hvis man melder sig nu og står sæsonen ud.

NB: Hvis ingen melder sig, vil der desværre ikke være storskrald i Nord i resten af sæsonen.

Indbydelse til Tour de Have

Victor (have 24) og jeg synes, at vi trænger til noget mere socialliv her i foreningen. Noget som altid er hyggeligt er at gå på besøg i hinandens haver, men nogle gange mangler man bare en anledning. Den kommer her:

Vi vil gerne invitere jer alle til at komme med til Tour de Have lørdag d. 3/6 kl 14 i have 26
Programmet er:

Vi mødes i min have (26) og får en snak og finder lige ud af hvor mange, som har lyst til at vise sin have frem. Victor og jeg byder på kaffe, the og kage. Siden går vi rundt og besøger alle som har lyst, ser på haven, huset og henter inspiration, snakker indretning eller bare hygger i al almindelighed. Det tager nok rundt 3 timer.
Vi håber at se mange af jer!
Kh. Ty og Victor


Billedet er fra en tidligere, meget hyggelig Tour de Have