Haveaffald og storskrald

KÆRE ALLE
Nu er foråret for alvor kommet og vi kan glæde os til de kommende måneder her i haveforeningen.

Da det helst skal være en fornøjelse at være i vores fælles “åndehul” og lade “batterierne” op, har vi et par “opfordringer”.

HAVEAFFALD
Vi har en opfordring til Jer om at bruge den store haveaffaldscontainer, der står i Midt –  og undlad at smide affaldet ud i Hedeland eller andre steder.

Hvis du har svært ved at transportere det til containeren, så spørg din nabo. De fleste mennesker vil gerne hjælpe og måske giver du så kaffen?

STORSKRALD
Det er altid godt, hvis du er opmærksom på at sortere i de rigtige kategorier, så alt storskrald bliver taget med af kommunens folk.

Det vil vi gerne hjælpe med til at alle husker her ved sæsonens start.

De bedste hilsner
Bestyrelsen