Forfatterarkiv: Irene Ottesen

FÆLLESARBEJDE

Årets første arbejdsdag er lørdag, den 25. Maj 2024.

Vi skal bl.a friske legepladsen op, beskære buske og træer, rydde op og gøre fint omkring vores huse. Dertil andre gode projekter. 

Vi har sørget for, at der er opgaver, som børn kan være med til, – og er du ældre, eller på andre måder fysisk begrænset, er der lette opgaver til dig også. 

Vi mødes kl. 09.00 og slutter af med fælles frokost og hygge. 

Kom og vær med – og tag gerne din nabo med.

Nb: Der ligger bag foreningshuset en stak plastikpaller, som har været brugt til at lægge haveaffald på. Dem har vi ikke i foreningen brug for længere, og de kan derfor hentes gratis, meget gerne inden  arbejdsdagen. De er gode  til at lægge byggematerialer på o.s.v.

De bedste hilsner

Bestyrelsen

Oplev komikeren Ruben Søltoft

Ruben Søltoft er i Taastrup Teater & Musikhus i næste uge (uge 19), hvor han gerne vil lave et testshow til hans kommende comedy-tour: “Hvorfor er der ikke nogen, der har sagt noget”.

Haveforeningens medlemmer er inviteret til det gratis testhow onsdag d. 8. maj kl. 20.00. Der er kun 200 pladser, så det er efter først-til-mølle princippet (man må selvfølgelig gerne bestille billetter til flere 😉)

Billetter skal bestilles via dette link (opdateret med korrekt link): https://teaterogmusik.dk/program/ruben-soeltoft-2/#redeemcampaign/rubens

Rigtig god fornøjelse

Bestyrelsen

Referat og besøg den 11. maj 2024

KÆRE ALLE

REFERAT

Referatet fra bestyrelsens møde den 9. april kan nu ses her på hjemmesiden.

BESØG AF VANDRINGSGRUPPERNE – TÅSPIDSERNE

Den 11. maj får vi besøg i løbet af dagen af flere grupper af personer (ialt ca. 50).

Det er vandringsgrupper (på 1-6 personer), som har organiseret sig under navnet “tåspidserne”.

De har søgt såvel kommunen som Hedeland I/S om at gå nogle vandringsruter, og selvfølgelig

vil de gerne have lov til at gå igennem vores haveforening og nogle af vores stier.

Langs Brandhøjvej vil  der blive opsat nogle få markeringer I HÆKKENE (pile og bånd).

Disse bliver taget ned om lørdagen.

Paradisæbletræerne blomstrer  i maj, men hvis ikke tåspidserne ser dem – GØR VI og for hvert år der går bliver det flottere og flottere.

Så vi håber at både de og I vil nyde det!

SÅ TAG RIGTIGT GODT IMOD TÅSPIDSERNE

De bedste hilsner

Bestyrelsen

Haveaffald og storskrald

KÆRE ALLE
Nu er foråret for alvor kommet og vi kan glæde os til de kommende måneder her i haveforeningen.

Da det helst skal være en fornøjelse at være i vores fælles “åndehul” og lade “batterierne” op, har vi et par “opfordringer”.

HAVEAFFALD
Vi har en opfordring til Jer om at bruge den store haveaffaldscontainer, der står i Midt –  og undlad at smide affaldet ud i Hedeland eller andre steder.

Hvis du har svært ved at transportere det til containeren, så spørg din nabo. De fleste mennesker vil gerne hjælpe og måske giver du så kaffen?

STORSKRALD
Det er altid godt, hvis du er opmærksom på at sortere i de rigtige kategorier, så alt storskrald bliver taget med af kommunens folk.

Det vil vi gerne hjælpe med til at alle husker her ved sæsonens start.

De bedste hilsner
Bestyrelsen

Fast fællesarbejde, søndagsåbent samt referat fra GF

Fast fællesarbejde
Husk at sende mail til bestyrelsesposten, hvis du ønsker det samme faste fællesarbejde som i 2023

Søndagsåbent
Husk at der hver den første søndag i måneden er åbent i foreningshuset i tidsrummet 10.00 – 11.00, hvor der vil være et bestyrelsesmedlem til stede

Referat fra generalforsamlingen 2024
Referatet fra generalforsamlingen er lagt op på her på hjemmesiden under Generalforsamling 2024

Generalforsamling 2024

Kære alle

Bestyrelsen har været samlet flere gange i den forløbne måned for at gennemgå og behandle de mange forslag fra medlemmer og bestyrelsen til den kommende generalforsamling den 17. Marts 2024.

Vi ser frem til at mødes med Jer

Bestyrelsen 

Generalforsamling 2024

Der afholdes generalforsamling i foreningen den 17. marts kl. 10.00.
Generalforsamlingen foregår i Hedehuset på Hovedgaden 371B i Hedehusene.
Husk at sidste frist for fremsendelse af forslag er den 31. Januar 2024.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Nytårshilsen

Tak for året 2023 som jo snart er slut, og rigtigt godt nytår til jer alle.

Vi vil lige minde jer om, at det er FORBUDT at skyde nytårsfyrværkeri af i foreningen. (Jfr. vores ordensregler).

Husk også, at fristen for at indsende forslag til Generalforsamlingen i 2024 er onsdag d. 31. januar 2024.

På gensyn i 2024

Bestyrelsen

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmødet d. 14. november 2023 er lagt op på hjemmesiden. Som altid ligger referatet under menupunktet “For havelejere”, og du skal bruge den sædvanlige kode for at logge ind.

Mvh
Bestyrelsen

Årets sidste afhentning af affald

Her er datoerne for hvornår sidste afhentning sker i 2023 af de forskellige affaldstyper:

Restaffald, madaffald og plastaffald: 27/10 2023

Papir: 31/10 2023

Metal: 2/11 2023

Haveaffald: 10/11 2023

Vi har fået lov til at beholde haveaffalds containeren lidt længere i år, da der efter stormen nok ligger afknækkede grene rundt om i haverne. Så dejligt at vi kunne få mulighed for denne sene afhentning

Med venlig hilsen / Bestyrelsen