Fælles arbejdsdage og fast fællesarbejde

Vi har i haveforeningen fire fællesarbejdsdage om året, hvor det er obligatorisk at deltage i mindst to. Hvis man er forhindret i at deltage på en eller to arbejdsdage bliver man pålagt en bod per dag, man ikke kan deltage. Boden fremgår af vores takstblad, som er at finde her på hjemmesiden. Man kan også melde sig til at have fat fælles arbejde, som er en opgave, der varetages hele sæsonen og som vedligeholder foreningens fællesareal. Der står mere om hvilke typer opgaver, det dækker her på hjemmesiden. Hvis man ønsker fast fællesarbejde, skal man rette henvendelse til bestyrelsen (fælles arbejdsudvalget vil så tage sig af det) inden den første fælles arbejdsdag og senest til den første fællesarbejdsdag, vil man få meddelelse om hvorvidt, man kan få den opgave, man ønsker sig. I år vil alle, der har ønsket fast fællesarbejde få besked senest på onsdag den 22/5.

De bedste hilsner
Bestyrelsen