Postkasser fjernes. Politiet orienteres om trailere

Bestyrelsen har tidligere opfordret til at sætte navn og havenummer på postkasser i midt og på trailere, som haveforeningens medlemmer har parkeret på parkeringspladserne. Fristen var henholdvis 6. og 11. september.

Postkasser, som ikke er markeret med navn og havenummer – og hvor bestyrelsen ikke har modtaget en nøgle – vil blive kasseret på førstkommende arbejdsdag i næste sæson.

Politiet vil blive orienteret om trailere uden navn og havenummer med henblik på at få dem fjernet, hvis ikke de tilhører havemedlemmer.