Forfatterarkiv: Sune Carlsen

Skru ikke op for varmen på toiletterne

Nogen har skruet op for varmen på et af foreningens toiletter. Det er en kold fornøjelse at gå på toiletterne i løbet af vinteren, men lad termostaterne være alligevel. Det er for dyrt for foreningen at varme toiletbygningerne op til 28 grader.

Godt nytår til alle 🙂

Postkasser fjernes. Politiet orienteres om trailere

Bestyrelsen har tidligere opfordret til at sætte navn og havenummer på postkasser i midt og på trailere, som haveforeningens medlemmer har parkeret på parkeringspladserne. Fristen var henholdvis 6. og 11. september.

Postkasser, som ikke er markeret med navn og havenummer – og hvor bestyrelsen ikke har modtaget en nøgle – vil blive kasseret på førstkommende arbejdsdag i næste sæson.

Politiet vil blive orienteret om trailere uden navn og havenummer med henblik på at få dem fjernet, hvis ikke de tilhører havemedlemmer.

Sten ødelægger plæneklipperen

Har du fællesarbejde med foreningens rondeller? Har du hæk ud til foreningens græsplæner? Småsten i rondellerne og under hækkene ødelægger knivene på foreningens plæneklipper. Så det vil være en stor hjælp, hvis du hjælper med at fjerne stenene, når du alligevel er i gang med at luge og klippe hæk.

Vandaflæsning, hønsehold og helårsbeboelse

Det nye administrationsselskab, som står for afregning af vandforbruget i foreningen, meldte ud sidste år, at vandaflæsningen på sigt skal være digital. Bestyrelsen har dog ikke fået besked om hvornår. Indtil videre foregår vandaflæsning derfor, som den plejer.

Bestyrelsen har for nylig givet afslag på hønsehold i en have. Bestyrelsen vil ikke give tilladelse til hønsehold før generalforsamlingen. På generalforsamlingen vil bestyrelsen bede forsamlingen beslutte, om hønsehold skal være tilladt fremadrettet. Rotter er et stigende problem i foreningen, og hønsehold medvirker til at tiltrække rotter. Når generalforsamlingen har truffet en beslutning, vil bestyrelsen tage stilling til eventuelle ansøgninger.

Helårsbeboelse i haveforeninger som vores er ikke tilladt. Det er op til kommunerne at håndhæve forbuddet. Bolig- og Planstyrelsen og en række kommuner – herunder Høje Taastrup Kommune – overvejer at ændre kolonihaveloven, så det bliver nemmere for kommunerne at komme helårsbeboelse til livs. Kolonihaveforbundet sidder med ved bordet, når ny lovgivning diskuteres. Når bestyrelsen får mere information om eventuel ny lovgivning, giver vi besked.

Nye takster i forbindelse med salg og ændring i lejekontrakt

Prisen for salg af en kolonihave er nu 3.500 kr. eks. moms for sælger og 1.500 kr. for køber. Prisen for at få ændret lejekontrakten – f.eks. hvis der skal en lejer mere på kontrakten – er 800 kr. eks. moms. Begge dele fremgår på et nyt takstblad fra august 2022, som ligger på hjemmesiden under menupunktet “Vedtægter, ordensregler m.v.” under fanebladet “Oplysninger”.

Prisstigningerne skyldes nye priser fra advokatfirmaet Ternstrøm, der varetager opgaverne med salg af kolonihaver og ændringer i lejekontrakter. Der er i øvrigt ikke ændret i takstbladet, som blev godkendt i september 2020.

Trailere skal mærkes med navn og havenummer

Vi skal have ryddet op i trailerne i H/F Brandhøj. Derfor beder vi dig om at sætte et tydeligt skilt med navn og havenummer på din trailer senest den 11. september. Bestyrelsen vil kontakte politiet efter den 11. september med henblik på at få fjernet trailere uden ejere i haveforeningen.

Hvorfor gør vi dette? Der er rift om parkeringspladserne i haveforeningen. Derfor vil bestyrelsen gerne undgå, at ejerløse trailere fylder op. Bestyrelsen overvejer at lave et sted til trailerne på sigt, hvor de fylder mindst muligt.

Har du en postkasse i midt?

Vi skal have ryddet op i postkasserne i midt og sat dem op igen, efter at vi har fået lavet affaldsgård. Hvis du har en postkasse i midt, skal du notere på postkassen med navn og nummer, at det er din. Det skal du gøre senest den 6. september. Senere vil vi gerne låne din nøgle til postkassen, så vi kan flytte den.

Postkasser uden navn og nummer efter den 6. september bliver fjernet.

Husk at hente et affaldssæt

Bestyrelsen var i dag rundt og tjekke, om hækkene er blevet klippet, og stierne luget. Det ser rigtigt godt ud de fleste steder. Enkelte havelejere får en venlig påmindelse om at få arbejdet gjort.

Vi har også haft affaldssæt med rundt til de af jer, som endnu ikke har fået. Desværre var mange ikke hjemme, og vi må ikke efterlade affaldssættene i haven ifølge kommunen. Sørg for at få hentet et affaldssæt, så vi alle kommer i gang med at sortere rigtigt for miljøets og foreningens skyld. Det kan koste foreningen 25.000 kroner, hvis kommunen skal sortere en container, hvor affaldet er sorteret forkert.

Affaldssæt kan hentes, når der er søndagsåbent i foreningshuset den 4. september fra 10-11. Det kan også hentes, når der er fællesarbejdsdag den 20. august og den 11. september fra 9-14.

Så flot står hække og stier rundt omkring i foreningen her i august.

Flyvehavre skal bekæmpes

Kredsformanden fra Kolonihaveforbundet har orienteret bestyrelsen om, at ukrudtsplanten flyvehavre skal bekæmpes, fordi den kan reducere udbyttet på markerne betragteligt. Man må ikke så flyvehavre. Flyvehavre skal luges væk og skal afleveres til forbrænding.

Vi kan desværre ikke lægge et foto af flyvehavre på foreningens hjemmeside, for der findes ingen fotos, som foreningen kan bruge gratis. Flyvehavre minder om almindelig havre i udseende. Vi må hver især fjerne flyvehavre i egen have, hvis den selvsår sig. Og så må vi hjælpes ad med at se, om vi får flyvehavre på fællesarealerne.