Regler for noget med ild i haverne i H/F Brandhøj

Spørgsmålet dukker jævnligt op: Hvad må man, når det kommer til noget med ild i haverne i H/F Brandhøj?

Fyrværkeri er forbudt i foreningen i henhold til ordensreglernes § 1.6. Derudover gælder kommunens beredskabsregler, som du finder her: https://beredskab4k.dk/myndighed/afbraending.

Det fremgår af reglerne, at små “hyggebål” såsom grill og bålfad er tilladt. Men der er fastsat afstande til bygninger på mindst 10 meter, til træer m.m. på mindst 15 meter og til brandfarlige stoffer på mindst 15 meter. Det gælder også bygninger, træer og brandfarlige ting uden for egen have. Derfor vil det i mange tilfælde være praktisk umuligt at sikre afstand nok i vore små haver.

Desuden må man ikke tænde bål i stærk vind. Haveaffald skal komposteres eller afleveres på kommunens genbrugsstation.

Som medlem af foreningen har du ansvaret for at kende og overholde beredskabsreglerne. Tænk altid over brandfaren pga. de mange træhuse.

20. juni alternativ dato til generalforsamling i H/F Brandhøj

Som I ved, er generalforsamling den 28. marts aflyst pga. corona-restriktioner. I stedet satser vi på at kunne holde generalforsamling den 25. april.

Skulle den 25. april også glippe på grund af corona-restriktionerne, så har vi booket Hedehuset den 20. juni. Skriv denne dato i kalenderen allerede nu for en sikkerheds skyld.

Men indtil videre er det altså den 25. april, vi holder generalforsamling. Vh. bestyrelsen.

Generalforsamling udskydes. Standerhejsning aflyses. Åbning af affaldscontainere og toiletter

Generalforsamlingen den 28. marts aflyses. Til gengæld håber vi, at det er tilladt at afholde generalforsamlingen den 25. april. Skriv datoen i kalenderen. Aflysningen sker med udgangspunkt i Folketingets corona-restriktioner, som kan findes på coronasmitte.dk. Forsamlingsforbuddet øges til 50 personer udendørs på mandag. Men der gælder stadig et forbud mod at forsamles mere end 5 person indendørs.

Vi plejer at fejre sæsonstart med standerhejsning. Det er første gang flaget bliver hejst på flagstangen ved foreningshuset. Standerhejsning aflyses den 27. marts aflyses også. Det er strengt taget ikke ulovligt at mødes flere end 50 personer udendørs fra mandag. Men myndighederne anbefaler stadig, at sociale kontakter begrænses.

Affaldscontainere og toiletter bliver åbnet den 1. april, når der er sæsonstart. Bestyrelsen har ikke hørt nyt fra kommunen om sortering af affald. Vær søde ikke at fylde containere med affald efter en gang forårsoprydning i kolonihaven. Affaldscontainerne er kun til husholdningsaffald. Der bliver først hentet skrald den 6. april. Første afhentning af storskrald er i slutningen af april.

Nyt fast fællesarbejde fra 28. marts. Mindre fejl i indkaldelsen til generalforsamling.

Har man fast fællesarbejde, som man gerne vil fortsætte med, så skal man skrive en mail til bestyrelsen fra den 28. marts til den 22. maj (første fællesarbejdsdag). Bestyrelsen fordeler ikke fast fællesarbejde i den nye sæson før generalforsamlingen den 28. marts.

Vi har lavet en fejl i indkaldelsen til generalforsamlingen: Irene og Per foreslår, at der sættes et loft på forplejning til bestyrelsesmøder på 150 kroner per medlem per bestyrelsesmøde. I indkaldelsen fremgår det, at det er 150 kroner per bestyrelsesmøde – altså ikke per medlem. Irene og Pers forslag er sendt ud sammen med indkaldelsen. Her kan I læse forslagets fulde ordlyd.

Når fejlen ikke er større, så sender vi ikke en ny indkaldelse ud. Det kan skabe tvivl om, hvilken indkaldelse der gælder. Det er – som vi også skriver i indkaldelsen – forslagsstillerens konkrete forslag, I skal forholde jer til. Bestyrelsens liste i indkaldelsen handler om rækkefølgen for behandling af forslag på generalforsamlingen.

Vh. bestyrelsen

Fast fællesarbejde eller to fællesarbejdsdage?

Sæsonen nærmer sig, og bestyrelsen begynder at få henvendelser fra medlemmer af haveforeningen, som gerne vi have det samme faste fællesarbejde som sidste år.

Hvis du gerne vil have den samme opgave igen, så skal du sende en mail til bestyrelsen på bestyrelsesposten@live.dk fra 28. marts til 22. maj. Vi fordeler ikke det faste fællesarbejde før generalforsamlingen den 28. marts. Skriver du efter den 22. maj, så kan din opgave være givet til en anden.

Til nye medlemmer af foreningen: Som I sikkert ved, så skal vi alle sammen deltage i fællesarbejdet i foreningen. Man kan enten have et fast fællesarbejde, eller man kan deltage i to fællesarbejdsdage.

Medlemmer med fast fællesarbejde sørger for, at vores forening ser ordentlig ud og fungerer i det daglige. Fast fællesarbejde kan f.eks. være at luge omkring nogle af æbletræerne langs vejen.

Vi har den praksis i foreningen, at man kan få det samme fællesarbejde i år, som man havde sidste år. Det er der mange, som gerne vil. Derfor er det ikke sikkert, at der er noget fast fællesarbejde at få, hvis man ikke havde en opgave sidste år. Men du er velkommen til at skrive til bestyrelsen omkring 22. maj. Så ved vi, om der er ledige opgaver.

Har du ikke fast fællesarbejde, skal du deltage i to fællesarbejdsdage. På fællesarbejdsdagene tager vi os af de opgaver, som kræver flere hænder. Det kan f.eks. være at male foreningshuset og toiletbygningerne. Fællesarbejdsdagene falder på lørdag og søndag fra 9-14. De konkrete datoer melder vi ud i havekalenderen, som du får til generalforsamlingen 28. marts. Fællesarbejdsdagene inkluderer hyggeligt samvær med dine naboer og en lækker frokost.

Hvis du ikke har fast fællesarbejde eller deltager i to fællesarbejdsdagene, så får du en bod på op til 1.500 kroner. Men vi vil hellere have din hjælp til at vedligeholde foreningen, end vi vil have dine penge.

Vh. bestyrelsen

Referat fra bestyrelsesmødet den 21. oktober 2020

Hej alle. Referat fra bestyrelsesmødet den 21. oktober er lagt på hjemmesiden og siden “Referater”. Når referatet først er lagt på hjemmesiden nu, så skyldes det, at referater godkendes på det førstkommende, efterfølgende bestyrelsesmøde. Der har ikke være afholdt bestyrelsesmøde siden mødet den 21. oktober. Vh. bestyrelsen.

Ingen vurderinger og salg uden for sæsonen

Hej alle medlemmer af H/F Brandhøj.

Det sker ind i mellem uden for sæsonen, at en havelejer ønsker en vurdering af sin have med henblik på salg. Bestyrelsen har besluttet, at der kun foretages vurderinger og dermed salg inden for sæsonen. 

Det er efter vores mening ikke rimeligt, at vurderingsudvalget skal træde til om vinteren. Nogle kommer måske slet ikke i haven uden for sæsonen og har lang transport til og fra foreningen.

Derfor sætter bestyrelsen kun gang i vurdering og salg uden for sæsonen i nødstilfælde, når der er tale om dødsfald og skifteret. Bestyrelsen har ret til at beslutte, hvornår der foretages vurderinger. Det fremgår af vedtægternes § 13, stk. 6.

Ønsker du at sælge din have, så kontakt bestyrelsen, når sæsonen starter 1. april. Sæsonen slutter 1. oktober.

Vh. bestyrelsen

Forslag til H/F Brandhøjs generalforsamling senest 31. januar

Godt nytår til alle medlemmer af H/F Brandhøj. Vi håber, at I er kommet godt ind i 2021 uden corona. 

Husk, at sidste frist for at sende forslag til H/F Brandhøjs generalforsamling er den 31. januar. Det er den dag, forslagene skal være bestyrelsen i hænde – enten som mail eller på papir i foreningens postkasse på foreningshuset.

Generalforsamling er planlagt i Hedehuset den 28. marts kl. 10, men måske bliver vi nødt til at aflyse pga. corona. Indtil videre afventer bestyrelsen, hvilke retningslinjer der gælder i løbet af foråret. I henhold til vore vedtægter skal indkaldelsen senest sendes til jer i slutningen af februar, så det er ikke nødvendigt at beslutte noget før da.

Vh. bestyrelsen, H/F Brandhøj

Forslag til generalforsamlingen senest 31. januar

Hej alle. Bare lige en lille reminder: Husk at bestyrelsen skal have forslag senest den 31. januar, hvis de skal behandles på generalforsamlingen. Det fremgår af foreningens vedtægter. Man kan enten sende en mail til bestyrelsen på bestyrelsesposten@live.dk eller printe forslag og lægge dem i foreningens postkasse ved foreningshuset.

Bestyrelsen har booket Hedehuset til generalforsamlingen den 28. marts kl. 10. Om vi får lov til at holde generalforsamlingen, må tiden vise. Vi sender selvfølgelig indkaldelse og bilag ud inden generalforsamlingen, som vi plejer og skal.