Affald i syd skal hentes igen

Høje Taastrup Kommune har nu også hentet storskrald i syd, men kommunen har ikke taget det hele med. Enten fordi det ikke er storskrald. Eller fordi det er afleveret for sent. De pågældende, som har afleveret affaldet, skal hente det igen og selv køre det på genbrugsstationen.

Hvis du er i tvivl om, hvad du må aflevere, så kig kommunens hjemmeside om storskrald. Byggeaffald, som f.eks. en vask, er ikke storskrald.

Affald i nord skal hentes igen

Nogle medlemmer i foreningen har afleveret affald til storskrald, som ikke er storskrald. Derfor har kommunen ikke taget det med, og de pågældende medlemmer skal hente deres affald igen og selv køre det på genbrugsstationen. Billederne nedenfor er taget af kommunen af det affald, som de ikke henter.

Hvis du er i tvivl om, hvad du må aflevere, så kig kommunens hjemmeside om storskrald.

Søndagsåbent, stivandringer og fællesarbejdsdage

Traditionen tro holder bestyrelsen søndagsåbent i løbet af sæsonen. Her er det muligt at tale med et medlem af bestyrelsen og købe papirsposer til haveaffald. Vi holder søndagsåbent 1. maj, 12. juni, 3. juli, 7. august og 4. september. Alle dage fra kl. 10-11.

Alle medlemmer af foreningen har pligt til at holde fællesstier omkring egen have fri for ukrudt. Der er også pligt til at klippe sin hæk. Bestyrelsen går stivandring første gang den 28. maj. Her tjekker bestyrelsen, at stierne er luget. Anden stivandring bliver 7. august. Her tjekker bestyrelsen om stierne er luget, og hækkene klippet. Sørger du ikke for at luge og klippe hæk, kan bestyrelsen give dig en påmindelse med en bod i henhold til ordensregler og foreningens takstblad. Eller du i tvivl om, hvad vi forventer, så kontakt bestyrelsen før stivandringerne.

Har du ikke fast fællesarbejde, skal du deltage i to fællesarbejdsdage. Der er fællesarbejdsdage den 21. maj, 26. juni, 20. august og 11. september. Fællesarbejdsdagene starter kl. 9 og slutter kl. 14. Frokost, kaffe og hyggeligt samvær med din naboer er inkluderet. Deltager du ikke i to fællesarbejdsdage, får du en bod på 750 kroner per arbejdsdag, du mangler. Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig. Man møder bare op.

Hvis datoerne for søndagsåbent og stivandringer ændres, lægger vi en nyhed på hjemmesiden.

Parker ikke ved afmærkningspæl i syd

Glascontaineren i syd skal flyttes, så der er plads til den nye affaldsgård. Containeren placeres ved den orange afmærkningspæl, som er sat ved siden af. Flyt derfor ikke pælen og parker ikke ved siden af den. Det gælder også trailere.

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamlingen den 20. marts og generalforsamlingens dokumenter er lagt på hjemmesiden.

Du finder referatet og dokumenterne under menupunkter “For havelejere”. Du skal bruge den sædvanlige kode for at få adgang.

Skal du sælge din have i løbet af sæsonen? Så husk, at det er dit ansvar at sørge for at hente referat fra generalforsamlingen samt regnskab og budget på hjemmesiden, hvis købers bank ønsker det.

Husk reglerne for, hvad man må fyre med i brændeovnen

Bestyrelsen har igen fået en klage fra vore naboer på Stenbuen: De bliver generet af lugten fra røgen fra brændeovne i vores forening. Det kan tyde på, at der er nogle af os, som brænder skrald af. Det må man ikke.

Skralde omfatter alle former for behandlet træ som f.eks. trykimprægneret træ, spånplade, plankeværk og havemøbler. Se Høje Taastrup Kommunes regler og gode råd for brændeovne: Renere røg fra brændeovn | Høje-Taastrup Kommune (htk.dk)

Tømreren i gang med de nye affaldsgårde

Tømreren er i gang med at bygge de nye affaldsgårde. Bestyrelsen forventer, at de alle tre er helt klar om en måned til halvanden. Vær opmærksom på i midt, at I ikke parkerer på det areal, hvor den nye affaldsgård skal bygges. Tømreren sørger for afmærkning.

Som det kan ses på tegningerne til de nye affaldsgårde (se nedenfor), er de lidt større end nødvendigt lige nu. Høje Taastrup Kommune kan ikke love, at vi ikke skal dele affaldet i flere fraktioner på længere sigt – f.eks. tekstiler – så der kan blive brug for flere containere end i dag. Desuden har vi ikke ret mange affaldscontainere i forhold til antallet af kolonihaver i vores forening, fortæller kommunen. Bestyrelsen har derfor valgt at lave affaldsgårdene lidt større end det aktuelle behov, så der er plads til flere affaldscontainere i fremtiden.

I nord og syd placeres de nye affaldsgårde omtrent samme sted som de gamle. Den nye gård i nord kommer til at flugte med hækkene langs vejen og med toiletbygningen. Den nye gård i syd forlænges. I midt flyttes affaldsgården om på den anden side af træet. Det betyder, at den tager to parkeringspladser, men det kan ikke være anderledes. Den nye affaldsgård skal være bredere end den gamle for at leve op til kommunens afstandskrav.

I første omgang bygges affaldsgårdene i nord og midt. De gamle affaldsgårde er allerede revet ned. Nu går tømreren i gang med belægning og stolpehuller til begge de nye affaldsgårde. Affaldsgården i nord bygges færdig først. Derefter affaldsgården i midt.

Arbejdet med affaldsgården i syd går i gang, når affaldsgården i midt er næsten færdig. Processen er den samme: Først lægges belægning, og der støbes stolpehuller. Derefter bygges selve affaldsgården.

I forbindelse med at den gamle affaldsgård i midt er revet ned, er væggen med postkasser sat over ved foreningshuset. Bestyrelsen tager fat i postkassernes ejer med henblik på at få flyttet dem over på foreningshuset. Postkasser uden ejere vil blive taget ned og lagt under foreningshuset.

Mens affaldsgårdene er under opførelse, vil affaldscontainerne blive placeret langs vejen men kan stadig bruges (efter sæsonstart). Vær opmærksom på, at haveaffald ikke kan placeres i nord og midt, mens de nye affaldsgårde bliver bygget. Affaldet skal placeres på pallerne til haveaffald i syd. Når arbejdet med affaldsgården i syd går i gang, skal haveaffaldet placeres på pallerne i nord eller midt.

Tegninger af de nye affaldsgårde finder du her. Detaljer skal tages med forbehold, da de kan blive justeret i samarbejde med tømreren.