Referat af bestyrelsesmøde den 12. august

Vi skal have nye affaldsgårde i H/F Brandhøj. Det skyldes kommunens krav til flere affaldscontainere og opdeling af affaldet i flere fraktioner. Det og meget mere kan du læse mere om i referat af bestyrelsesmødet den 12. august, som er lagt på hjemmesiden.

Referater af bestyrelsesmøderne ligger under fanebladet “For havelejere”. Du skal bruge det sædvanlige kodeord på hjemmesiden til at komme ind på siden med referater.

Regler for brug af pesticider, gødning med mere

Må man bruge pesticider i vores haveforening? Og hvad med gødning og plantebeskyttelsesmidler? Det kan du læse mere om i § 1.7 i vore ordensregler.

§ 1.7 bygger på statens regler for brug af pesticider, gødning med mere. Dem skal vi følge, fordi haveforeningen ligger på jord, som vi lejer af staten.

Brunch og det brandhøjske kagebord på sidste fællesarbejdsdag

Årets sidste fællesarbejdsdag er lørdag den 25. september fra kl. 9-14. Det fejrer vi med brunch til start og spiser derfor ikke frokost sammen.

Før corona afholdt vi det brandhøjske kagebord. Mange syntes, at det var en god idé. Nu gentager vi succesen: Hvis der er gemt en konditor i dig, så medbring en kage/dessert til kagekonkurrencen, som starter kl. 14. Der er fede præmier til den flotteste kage og den mest smagfulde kage. Der er også en præmie til den bedste kage, som er bagt af børn.

Alle med fast fællesarbejde er velkommen til både brunch og kagebord.

Husk generalforsamling på søndag

Vi holder generalforsamling på søndag kl. 10 i medborgerhuset på Taastrup Hovedgade 71.

Bestyrelsen kommer med en tilføjelse til beretningen. Der er sket en del, siden beretningen blev skrevet i starten af året. Tilføjelsen bliver printet til alle. De øvrige bilag bliver printet i begrænset omfang, til dem som ikke selv har mulighed for at printe.

Grabaffald må lægges ud fra 16. september

Sidste afhentning af grabaffald i år er den 30. september. Affaldet må lægges ud fra den 16. september. Husk at lægge affaldet så tæt på vejen, som muligt.

Grabaffald er store grene på mere end 1 meter. Mindre grene kan lægges som haveaffald samme sted som de brune sække.

Tovholder til standerstrygning og standerhejsning søges

Hver sæson starter med standerhejsning, og hver sæson slutter med standerstrygning. Sådan har det i hvert fald været de år, hvor corona ikke er kommet i vejen. Eller bestyrelsen har overset det….

Nu må vi forsamles igen, og så skal traditionerne selvfølgelig fortsætte: Vi har standerstrygning den 26. september. Hvornår der er standerhejsning i 2022, finder vi ud af i starten af det nye år.

Vi leder efter et medlem i foreningen, som vil hjælpe med at arrangere både standerstrygning den 26. september i år og standerhejsning næste år. Det skal være to festlige begivenheder med sang, kaffe og kage, forestiller vi os. Men vi er meget åbne for gode idéer.

Det er ikke en opgave, som kræver hårdt arbejde. Derfor ser vi det som en mulighed for fast fællesarbejde for en af seniorerne i vores forening, som ikke har kræfter længere til nogle af de mere fysisk anstrengende opgaver.

Hvis du har lyst til at stå for arrangementerne, så skriv en mail til bestyrelsen: bestyrelsesposten@live.dk.

Fællesspisning for alle på næste fællesarbejdsdag

Nye corona-retningslinjer er trådt i kraft her i starten af august: Forsamlinger på op til 500 personer er tilladt både indenfor og udenfor. Det betyder, at vi igen kan invitere alle til frokost, når der er fællesarbejdsdag. Det gælder både dem, som deltager i arbejdsdagen, og dem der har fast fællesarbejde.

Der er ikke krav om corona-pas eller mundbind for at deltage i hverken fællesarbejdsdag eller frokosten. Hvis du deltager, skal du være opmærksom på myndighedernes anbefalinger: Hold afstand. Sørg for god håndhygiejne. Host/nys i ærmet. Deltag ikke, hvis du har symptomer på corona.

Hvis du har fast fællesarbejde og gerne vil spise med på en fællesarbejdsdag, så skal du tilmelde dig senest et par dage før fællesarbejdsdagen. Skriv en mail til bestyrelsesposten@live.dk og giv besked om, hvor mange I kommer.

Indkaldelse og bilag til generalforsamling 2021 ligger på hjemmesiden

Indkaldelse til generalforsamling den 19. september 2021 ligger på hjemmesiden sammen med bilagene. Så er de tilgængelige for alle medlemmer – også dem, der er kommet til, siden vi sendte indkaldelsen i februar og det rettede regnskab i maj.

Du finder indkaldelse og bilag under menupunktet “Generalforsamling 2021”. Adgang til indkaldelsen og bilagene er beskyttet af den sædvanlige kode for oplysninger, som kun vedrører foreningens medlemmer. Har du ikke fået koden (eller har du glemt den), så send en mail til bestyrelsen: bestyrelsesposten@live.dk.