Bilag fra generalforsamlingen er lagt på hjemmesiden

Hej alle.

Indkaldelse, regnskab for 2019, budget for 2020, forslag og formandsberetning er lagt på hjemmesiden. Du finder dokumenterne under punktet “Bilag fra generalforsamlinger” under fanebladet “For havelejere”. Her ligger også referat fra generalforsamlingen, så det hele er samlet ét sted.

Bestyrelsen har besluttet, at det kun er medlemmer af vores forening, som skal have adgang til bilagene fra generalforsamlingen. Derfor skal du bruge kodeordet til hjemmesiden, hvis du vil finde dem frem.

Skal du sælge din have, vil køber måske spørge efter regnskab og referat for at blive godkendt til et banklån. Du skal hente dokumenterne til køber på hjemmesiden. Du må ikke give køber kodeordet.

GRAB

Der bliver afhentet grab igen den 24/9
– Og sæsonens sidste grab bliver hentet den 22/10, så der kan vi lægge ud til grab fra den 8/10.

Medlemsundersøgelse fra kolonihaveforbundet

Nu er Kolonihaveforbundets store medlemsundersøgelse igangsat. Den er åben for besvarelse fra d. 08. juli til og med 24. august.
Alle medlemmer har fået tilsendt et link til den mailadresse, de står anført med i Foreningsportalen. Vi håber, at flest mulige besvarer undersøgelsen via det.

Imidlertid kan der være medlemmer, der enten ikke har modtaget mailen, eller som ikke har en mailadresse. I det tilfælde kan undersøgelsen tilgås via følgende link:
https://surveys.enalyzer.com?pid=h4mih4ha

Det er også muligt, at udfylde skemaet i hånden ved at printe en PDF-udgave af spørgeskemaet herfra: https://www.kolonihaveforbundet.dk/kolonihaveforbundet/nyheder/medlemsundersoegelsen-2020/
Derefter kan det besvarede skema enten scannes og sendes til Kolonihaveforbundet via mail på it@kolonihave.dk eller også kan de besvarede skemaer lægges i en konvolut og sendes med almindelig post til adressen: Kolonihaveforbundet, Smedeholm 13C, 2730 Herlev.

På forhånd tusind tak for hjælpen på vegne af Kolonihaveforbundet

Stivandring

Kære Allesammen,

Bestyrelsen var forleden rundt for at se, om stierne er luget, som de skal være i henhold til foreningens ordensregler.

Og langt, langt de fleste steder ser det rigtigt godt ud ?

Nogle havelejere skal ud med lugejernet og få stien ordnet. De vil få en mail med en påmindelse og et gebyr på 150 kroner i overensstemmelse med foreningens takstblad.

Generelt vil vi opfordre alle til at være opmærksomme på, at man skal luge helt ind til hækken og ud til midten af stien. Der er dér, det halter de fleste steder, hvor vi kommer med en påmindelse. Har man ingen genbo, skal man ordne hele stien.

I august tager vi turen igen og kigger på, om hække er klippet. I får besked inden, så I kan nå at klippe, hvis ikke I allerede har gjort det.

De bedste hilsner fra
Bestyrelsen

VIGTIG INFO

Der må IKKE lægges ud til grabaffald før næste afhentning meldes ud.

Der ligger stadig restbunker fra sidste afhentning, fordi chaufføren ikke kunne have det hele. Han var sød ved os, for vi har kun afhentning til 15 m2 men han tog faktisk 30 m2.

Der er blevet bestilt afhentning af det sidste, men det er vigtigt, at der ikke bliver lagt oveni.

De bedste hilsner fra
Bestyrelsen

Grabaffald den 25/6

Årets første grab bliver afhentet den 25/6. Det betyder, at vi som havelejere må lægge ud til grab på de to opsamlingssteder i brandbælterne fra den 11/6. At der allerede ligger grab nu, skyldes fællesarbejdet, hvor der blev skovet en del i læbælterne (Dejligt! Godt arbejde!), og derved også blev produceret en hel del grab. Det er ikke muligt for os, at bestille grabafhentning, når vi vil, der bliver givet nogle mulige datoer, og dem kan vi så ’tilmelde os’ som haveforening.

Datoerne bliver ikke lagt ud for hele året, derfor kan vi ikke indsætte afhentningsdagene i havekalenderen og heller ikke bestille grab, som vi måtte have lyst til – fx så det passede bedre i forhold til vores fællesarbejdsdage. Vi gør det naurligvis i det omfang, det kan lade sig gøre.

Vi vil fra bestyrelsens side anmode om, at man lægger sit grabaffald så centreret som muligt, så det stadig er muligt at passere bunkerne og få adgang til brandbæltet.

Mange glade sommerhilsner fra
Bestyrelsen

Årets første fællesarbejde og havepræmie uddeling COVID19 til trods

Kære allesammen,

Lørdag den 23/5 afholdes årets første fællesarbejdsdag fra 9-14. Arbejdsdagen vil blive tilrettelagt så den tager højde for de til den tid gældende bestemmelser i forbindelse med COVID19.
Man kan derfor ikke gå ud fra, at der vil være fællesspisning, hvis bestemmelserne forhindrer eller besværliggør dette. Denne dag vil der også være overrækning af havepræmierne fra sidste år, som normalt foregår på generalforsamlingen. Og det vil være muligt at afhente årets havekalender, som i år kommer i et fikst lille A5-format, så det er nemmere at få plads til at have det hængende, men som også betyder, at mange muligvis skal have læsebrillerne på næsetippen. Vel mødt!

De bedste hilsner fra bestyrelsen