Årets sidste afhentning af affald

Her er datoerne for hvornår sidste afhentning sker i 2023 af de forskellige affaldstyper:

Restaffald, madaffald og plastaffald: 27/10 2023

Papir: 31/10 2023

Metal: 2/11 2023

Haveaffald: 10/11 2023

Vi har fået lov til at beholde haveaffalds containeren lidt længere i år, da der efter stormen nok ligger afknækkede grene rundt om i haverne. Så dejligt at vi kunne få mulighed for denne sene afhentning

Med venlig hilsen / Bestyrelsen