Forfatterarkiv: Lee Robinson

Rotter i foreningen

Der er observeret en del rotter i år og det er vigtigt at anmelde det til kommunen hver gang en rotte bliver observeret. Kommunens side om hvordan og hvor man skal henvende sig kan du komme til via dette link. Midt på siden står der et telefonnummer, man skal henvende sig på. Det er en telefonsvarer, hvor man skal indtale sin anmeldelse, og denne besked går direkte til rottefangeren. Du kan også se et screenshot af siden nedenfor:

VIGTIGT: BRÆNDEOVNE!

Vi har for anden gang modtaget en klage fra en andelsforening på den anden side af Brandhøjgårdsvej. De oplever alvorlige røggener, som skyldes afbrænding af andet en regulært brænde. Det lugter af afbrænding af materiale som er plastik eller trykimprægneret, malet og vådt træ. Sidste gang klagede de efterfølgende til kommunen.

Det er selvsagt rigtig vigtigt, at vi ikke generer vores naboer såvel i haveforeningen som udenfor! Og det er ulovligt i hele Danmark at afbrænde eller fyre med andet end regulært brænde. Vi henstiller til, at alle er yderst opmærksomme herpå, når de besøger deres haver – også udenfor sæsonen.
De bedste hilsner
Bestyrelsen

Idémøde 2.0

Husk at vi i dag kl 14:00 i foreningshuset afholder idémøde igen. Alle er mere end velkomne med eller uden idéer. Vi følger op på sidste møde og tager gerne imod nye idéer.

Vedligehold af læbæltet – brændesankning

Hej alle.

I marts vedtog generalforsamlingen, at vi skal have ryddet læhegnene for ammetræer og fældet de store popler og asketræet i syd. Bestyrelsen indgår en aftale med vores egen Anders Tærø og hans kompagnon om at udføre arbejdet.

Generalforsamlingen delte projektet i to. Vi starter i syd i år, fordi det er vigtigt at få fældet poppeltræerne, inden de måske vælter ned over nogens hus. Midt og nord bliver ordnet næste år.

Anders mærker alle træer i syd til fældning med rødt garn i dag. Selve arbejdet bliver udført i ugerne 45-46. Hvis nogen mener, at Anders har mærket et privat træ eller mangler at mærke et træ, så skriv til bestyrelsesposten@live.dk. Husk, at det kun er ammetræer, der fjernes. Ikke alle træer.

Når træerne er fældet, skærer Anders dem i stykker på 30 cm. Alle er velkomne til at hente træ til brænde men tænk på at dele med resten af foreningen 🙂 Hvis man henter træ, så hjælper man også lige med at smide grene i kvasbunken, ikke?

Idémøde 2

Kære Allesammen,

Lørdag den 5. oktober kl 14:00 i foreningshuset inviteres du til opfølgning på idémødet tidligere på året. Her vil vi følge op på idéerne fra sidste møde og projektgrupperne, der blev etableret vil fortælle om hvor de er i deres proces. Medlemmer der ikke deltog på forrige møde er yderst velkomne og nye idéer modtages med kyshånd.

Bedste hilsner på vegne af idégruppen
Dines & Lee

Fællestrailere i H/F Brandhøj

Kære havelejere
I bestyrelsen har vi talt om, hvorvidt det kunne være en god idé at have en fællestrailer i foreningen, så vi/I der ikke har trailer, kunne bruge den mod et mindre gebyr (f.eks. 30-40 kr.), som ville gå ubeskåret til vedligehold af traileren.
Oveni, ville det muligvis også være med til at holde bestanden af trailere på p-pladsen nede.
Lige nu er det kun en idé, og for at vide om vi skal gå videre med den, skal vi høre, hvor mange af jer, som ville bruge traileren, hvis foreningen havde en.

Derfor vil det være en stor hjælp, hvis du vil besvare doodlen, der linkes til her – VÆR OPMÆRKSOM PÅ AT DER KAN VÆRE EN REKLAME MELLEM DE FORSKELLIGE SVARMULIGHEDER, SCROLL VENLIGST FORBI DEN FOR AT SE DEN ANDEN SVARMULIGHED:
https://doodle.com/poll/tfnqi56fb49s2bmq

Idémøde i Brandhøj

I går holdt vi i foreningshuset et idémøde, hvor alle der var til stede kom med deres idéer og ønsker til fremtidens Brandhøj. På trods af at vi kun var ti blev det til rigtig mange idéer. Nogle mere vilde end andre, nogle mere krævende at udføre end andre. Der er ikke truffet nogen beslutninger, men nogle projektgrupper tager fat på nogle af idéerne og arbejder videre med at konkretisere dem om en måneds tid holder vi endnu et åbent møde, hvor alle kan deltage og hvor projektgrupperne, vil fortælle om, hvor de er i processen. Der vil blive inviteret til mødet via hjemmesiden og gives besked på facebook. På billedet kan man se vrimlen af de medbragte idéer og dem som opstod på mødet. Deltagerne var Ruth Silleman fra have 40, Henrik B Nielsen fra have 126, Birgitte Endahl fra have 1b, Grethe Aabolt fra have 266, Jeanette fra have 118, Anna Bjarnarsson fra have 101, Sune P Carlsen fra have 208, Netka fra have 8, Lee fra have 106 og Dines fra have 10. Hvis du er interesseret og måske gerne vil involveres kan du eventuelt tage kontakt til en af deltagerne fra mødet.

Høje Træer

Bestyrelsen får en gang imellem en henvendelse fra haveejere, som er ked af høje træer på nabogrunden. Vi vil foreslå, at man i første omgang tager en snak med naboen. Hvis ikke man kan nå til enighed, kan man skrive til bestyrelsen. Det ikke er forbudt at have træer og høje buske på sin grund, så længe de står mindst 1,5 meter fra skel (se paragraf 2.3 i ordensreglerne).