Forfatterarkiv: Sofia Fromberg

Har du fået en mail med forslagene til generalforsamlingen den 17. Marts?

Vi har desværre problemer med vores server, derfor er det ikke alle, som har modtaget en mail med forslagene til generalforsamlingen på søndag. Vi prøver at løse problemet.

Har du ikke fået forslagene i din indbakke, så tjek dit spamfilter ELLER find forslagene på hjemmesiden under “generalforsamling 24”

Vi håber på at se så mange som muligt den 17. Marts, da jeres stemme har direkte betydning for, hvordan vores forening bliver driftet fremover.

God aften.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Eftersyn af beplantningsbælter/læbælter

Kære havelejere

Bestyrelsen er i gang med at lave eftersyn af beplantningsbælterne – også kaldt læbælter – i foreningen. I gennemgangen tjekker vi følgende forhold jf. lokalplan og ordensregler:

Fra lokalplanen §7 stk 2.:

“Beplantningsbæltet (læbæltet) skal være mindst 2,5 meter højt. Eksisterende beplantning skal bevares og beplantningen skal fremstå som et samlet tæt landskabeligt element af buske og træer”

I foreningens ordensregler er dette specificeret med:

§2 stk 9:

“Kompostbeholdere/bunker skal placeres mindst 1 meter fra naboskel og må ikke placeres i læbælterne uden for haverne.”

§4 stk. 1:

“Det er ikke tilladt at fjerne beplantningen i læbæltet omkring området.”

Det er altså i strid med ordensregler at fælde læbælter, have en sti igennem ens læbælte, fælde læbæltet for at gøre ens have større samt have oplag i læbæltet.

Beskæring af læbælter foregår på fællesarbejdsdage og er ikke noget, som den enkelte havelejer skal gøre. Er der meget høje træer i læbæltet håndteres dette ved at rette kontakt til bestyrelsen, hvorefter der findes en løsning.

Når bestyrelsen har lavet eftersyn vil der blive lavet en handlingsplan for re-etablering af læbælter mv. og der vil blive givet besked til havelejerne, som dette måtte vedrøre.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Opdatering af foreningens takstblad

Til orientering er forenings takstblad blevet opdateret jf. beslutning på generalforsamling 2023, hvor det blev indført, at det koster 500 kr. i indmeldelsesgebyr, når en havelejer tilføres lejekontrakten.

Der kan kun stå to personer som ejer af en kolonihave. Dette gælder alle kolonihaver, som er medlem af Dansk Kolonihaveforbund – og altså ikke noget vi selv kan bestemme i foreningen.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Opdaterede ordensregler er nu på hjemmesiden

Kære havelejere

På generalforsamlingen i april i år blev det ved en flertaltsbeslutning besluttet at ændre vores ordensregler. Det betyder, at der nu er forbud mod hønsehold og andre udendørs kæledyr – såsom kaniner. Formålet er at forebygge problemer med rotter.

Havelejere som på tidspunktet for generalforsamlingen havde høns, får lov til at beholde dem ind til disse dør. Herefter må der ikke komme flere høns.

I kan læse ordensreglerne på hjemmesiden.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Orientering

Kære havelejere, på jeres betalingsservice kan I se, at I er blevet opkrævet for haveleje en måned for tidligt. Opkrævningen skulle først have været trukket i juli måned. Forbundet har tilbagekaldt alle NETS opkrævninger i denne måned, så I behøver ikke at gøre noget. Skulle der være nogle, som har trykket på “afvis betaling”, har det ingen konsekvens.

Men I må IKKE afmelde selve aftalen med forbundet.

Forbundet beklager fejlen.

Venlig hilsen

Sofia og Tasha

Bestyrelsen

Orientering om kloakering og bortskaffelse af spildevand

Husk at alle haver med mere end et haveskur, skal være kloakeret med stempel fra autoriseret kloakmester til sæson 2024. Ligesom alle vandindstallationer skal være godkendt af autoriseret VVS’er. Dette er vi blevet pålagt af Høje Tåastrup Kommune.

Har du købt en kolonihave i indeværende sæson, skal haven kloakeres indenfor 3 måneder for købet.

Bruger du tørkloset skal det tømmes i udslagskummen. Det er strengt forbudt at tømme dette i haven. Alt spildevand fra opvask mv. skal i udslagskummen, hvis ikke man har kloakeret.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Fast fællesarbejde

Hvis du vil gerne vil have samme faste fællesarbejde som sidste år, er det snart sidste chance.

Du skal sende en mail til bestyrelsesposten@live.dk inden første fællesarbejdsdag den 20. maj for at få samme faste fællesarbejde som sidste år.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Fliserne på parkering MIDT er til container til grab- og haveaffald

Fra denne sæson skal grab- og haveaffald lægges i den container, som kommer til at stå i parkering MIDT. Containeren vil blive tømt ugentligt. Alt haveaffald skal fortsat i papirssække. Jord og sten må, som altid, ikke puttes i sækkene.

Haveaffald skal fremover kun sættes i containeren. Havelejere i Nord og Syd vil derfor skulle gå lidt længere med have- og grabaffald.

Foreningen er blevet pålagt af kommunen at opsætte containere til grab- og haveaffald for at skåne skraldemændene for manuelle løft. Derfor denne nye løsning. Alternativt ville afhentningsordningen ophøre.

Venlig hilsen

Bestyrelsen