Eftersyn af beplantningsbælter/læbælter

Kære havelejere

Bestyrelsen er i gang med at lave eftersyn af beplantningsbælterne – også kaldt læbælter – i foreningen. I gennemgangen tjekker vi følgende forhold jf. lokalplan og ordensregler:

Fra lokalplanen §7 stk 2.:

“Beplantningsbæltet (læbæltet) skal være mindst 2,5 meter højt. Eksisterende beplantning skal bevares og beplantningen skal fremstå som et samlet tæt landskabeligt element af buske og træer”

I foreningens ordensregler er dette specificeret med:

§2 stk 9:

“Kompostbeholdere/bunker skal placeres mindst 1 meter fra naboskel og må ikke placeres i læbælterne uden for haverne.”

§4 stk. 1:

“Det er ikke tilladt at fjerne beplantningen i læbæltet omkring området.”

Det er altså i strid med ordensregler at fælde læbælter, have en sti igennem ens læbælte, fælde læbæltet for at gøre ens have større samt have oplag i læbæltet.

Beskæring af læbælter foregår på fællesarbejdsdage og er ikke noget, som den enkelte havelejer skal gøre. Er der meget høje træer i læbæltet håndteres dette ved at rette kontakt til bestyrelsen, hvorefter der findes en løsning.

Når bestyrelsen har lavet eftersyn vil der blive lavet en handlingsplan for re-etablering af læbælter mv. og der vil blive givet besked til havelejerne, som dette måtte vedrøre.

Venlig hilsen

Bestyrelsen