Forfatterarkiv: Sune Carlsen

Nyt fast fællesarbejde fra 28. marts. Mindre fejl i indkaldelsen til generalforsamling.

Har man fast fællesarbejde, som man gerne vil fortsætte med, så skal man skrive en mail til bestyrelsen fra den 28. marts til den 22. maj (første fællesarbejdsdag). Bestyrelsen fordeler ikke fast fællesarbejde i den nye sæson før generalforsamlingen den 28. marts.

Vi har lavet en fejl i indkaldelsen til generalforsamlingen: Irene og Per foreslår, at der sættes et loft på forplejning til bestyrelsesmøder på 150 kroner per medlem per bestyrelsesmøde. I indkaldelsen fremgår det, at det er 150 kroner per bestyrelsesmøde – altså ikke per medlem. Irene og Pers forslag er sendt ud sammen med indkaldelsen. Her kan I læse forslagets fulde ordlyd.

Når fejlen ikke er større, så sender vi ikke en ny indkaldelse ud. Det kan skabe tvivl om, hvilken indkaldelse der gælder. Det er – som vi også skriver i indkaldelsen – forslagsstillerens konkrete forslag, I skal forholde jer til. Bestyrelsens liste i indkaldelsen handler om rækkefølgen for behandling af forslag på generalforsamlingen.

Vh. bestyrelsen

Fast fællesarbejde eller to fællesarbejdsdage?

Sæsonen nærmer sig, og bestyrelsen begynder at få henvendelser fra medlemmer af haveforeningen, som gerne vi have det samme faste fællesarbejde som sidste år.

Hvis du gerne vil have den samme opgave igen, så skal du sende en mail til bestyrelsen på bestyrelsesposten@live.dk fra 28. marts til 22. maj. Vi fordeler ikke det faste fællesarbejde før generalforsamlingen den 28. marts. Skriver du efter den 22. maj, så kan din opgave være givet til en anden.

Til nye medlemmer af foreningen: Som I sikkert ved, så skal vi alle sammen deltage i fællesarbejdet i foreningen. Man kan enten have et fast fællesarbejde, eller man kan deltage i to fællesarbejdsdage.

Medlemmer med fast fællesarbejde sørger for, at vores forening ser ordentlig ud og fungerer i det daglige. Fast fællesarbejde kan f.eks. være at luge omkring nogle af æbletræerne langs vejen.

Vi har den praksis i foreningen, at man kan få det samme fællesarbejde i år, som man havde sidste år. Det er der mange, som gerne vil. Derfor er det ikke sikkert, at der er noget fast fællesarbejde at få, hvis man ikke havde en opgave sidste år. Men du er velkommen til at skrive til bestyrelsen omkring 22. maj. Så ved vi, om der er ledige opgaver.

Har du ikke fast fællesarbejde, skal du deltage i to fællesarbejdsdage. På fællesarbejdsdagene tager vi os af de opgaver, som kræver flere hænder. Det kan f.eks. være at male foreningshuset og toiletbygningerne. Fællesarbejdsdagene falder på lørdag og søndag fra 9-14. De konkrete datoer melder vi ud i havekalenderen, som du får til generalforsamlingen 28. marts. Fællesarbejdsdagene inkluderer hyggeligt samvær med dine naboer og en lækker frokost.

Hvis du ikke har fast fællesarbejde eller deltager i to fællesarbejdsdagene, så får du en bod på op til 1.500 kroner. Men vi vil hellere have din hjælp til at vedligeholde foreningen, end vi vil have dine penge.

Vh. bestyrelsen

Referat fra bestyrelsesmødet den 21. oktober 2020

Hej alle. Referat fra bestyrelsesmødet den 21. oktober er lagt på hjemmesiden og siden “Referater”. Når referatet først er lagt på hjemmesiden nu, så skyldes det, at referater godkendes på det førstkommende, efterfølgende bestyrelsesmøde. Der har ikke være afholdt bestyrelsesmøde siden mødet den 21. oktober. Vh. bestyrelsen.

Ingen vurderinger og salg uden for sæsonen

Hej alle medlemmer af H/F Brandhøj.

Det sker ind i mellem uden for sæsonen, at en havelejer ønsker en vurdering af sin have med henblik på salg. Bestyrelsen har besluttet, at der kun foretages vurderinger og dermed salg inden for sæsonen. 

Det er efter vores mening ikke rimeligt, at vurderingsudvalget skal træde til om vinteren. Nogle kommer måske slet ikke i haven uden for sæsonen og har lang transport til og fra foreningen.

Derfor sætter bestyrelsen kun gang i vurdering og salg uden for sæsonen i nødstilfælde, når der er tale om dødsfald og skifteret. Bestyrelsen har ret til at beslutte, hvornår der foretages vurderinger. Det fremgår af vedtægternes § 13, stk. 6.

Ønsker du at sælge din have, så kontakt bestyrelsen, når sæsonen starter 1. april. Sæsonen slutter 1. oktober.

Vh. bestyrelsen

Forslag til H/F Brandhøjs generalforsamling senest 31. januar

Godt nytår til alle medlemmer af H/F Brandhøj. Vi håber, at I er kommet godt ind i 2021 uden corona. 

Husk, at sidste frist for at sende forslag til H/F Brandhøjs generalforsamling er den 31. januar. Det er den dag, forslagene skal være bestyrelsen i hænde – enten som mail eller på papir i foreningens postkasse på foreningshuset.

Generalforsamling er planlagt i Hedehuset den 28. marts kl. 10, men måske bliver vi nødt til at aflyse pga. corona. Indtil videre afventer bestyrelsen, hvilke retningslinjer der gælder i løbet af foråret. I henhold til vore vedtægter skal indkaldelsen senest sendes til jer i slutningen af februar, så det er ikke nødvendigt at beslutte noget før da.

Vh. bestyrelsen, H/F Brandhøj

Forslag til generalforsamlingen senest 31. januar

Hej alle. Bare lige en lille reminder: Husk at bestyrelsen skal have forslag senest den 31. januar, hvis de skal behandles på generalforsamlingen. Det fremgår af foreningens vedtægter. Man kan enten sende en mail til bestyrelsen på bestyrelsesposten@live.dk eller printe forslag og lægge dem i foreningens postkasse ved foreningshuset.

Bestyrelsen har booket Hedehuset til generalforsamlingen den 28. marts kl. 10. Om vi får lov til at holde generalforsamlingen, må tiden vise. Vi sender selvfølgelig indkaldelse og bilag ud inden generalforsamlingen, som vi plejer og skal.

Ingen husholdningsaffald i Hedelands affaldscontainere

Hej alle. Endnu en gang oplever Hedeland, at deres affaldscontainer nord for H/F Brandhøj bliver fyldt med husholdningsaffald. Man kan selvfølgelig ikke vide, om affaldet kommer fra havelejere i vores forening. Men det er ikke utænkeligt: Sidste år var problemet det samme. Bestyrelsen lavede en stikprøve og kunne konstatere, at noget af affaldet kom fra havelejere i foreningen.

Hedelands affaldscontainere må ikke bruges til husholdningsaffald. Er man i sin have i løbet af vinterhalvåret, skal affaldet med hjem til helårsboligen. Det er vigtigt, at vi ikke laver problemer for Hedeland, som er vores nabo. Vi skal have et godt samarbejde med dem.

Skulle nogle af jer se andre end foreningens medlemmer smide husholdningsaffald i Hedelands containere, så vil vi gerne vide det i bestyrelsen.

Og så god corona-fri jul til alle fra bestyrelsen. Vi glæder os til næste sæson 🙂

Træer med mærker i nord

Som nogle af jer har lagt mærke til, så er der træer, som har fået et malet mærke i nord. Ammetræerne er fældet, så der bliver spurgt på facebook, hvorfor der stadig er træer med mærker. Vi besluttede på generalforsamlingen, at bestyrelsen ikke kommunikerer på facebook, fordi nogle af jer ikke bruger facebook. Derfor denne nyhed på hjemmesiden i stedet.

Ammetræerne er fældet i overensstemmelse med den aftale, som foreningen har indgået med ham, som fælder. Men aftalen gælder kun ammetræerne. Det betyder, at der stadig står aske, robinier med mere i beplantningsbælterne i nord. Det er ikke ammetræer, men det er store træer, der kan skygge beplantningsbælterne væk, og nogle af dem risikerer at vælte. Derfor er disse træer blevet mærket, og de vil blive fældet, når vi kan lave en aftale med ham, som fælder, om det.

I samme ombæring vil vi få fældet poppeltræerne langs Brandhøjgårdsvej. Som I husker, stod der også popler i syd, som blev fældet sidste år. Poplerne risikerer at vælte og skade huse og personer. Derfor vil vi tage dem med i næste ombæring også.

Når vi har lavet en aftale om fældning, orienterer vi, ligesom vi gjorde, da ammetræerne skulle fældes.

Flere har spurgt til træer og mærker på facebook. På generalforsamlingen i september blev det besluttet, at bestyrelsen ikke skal kommunikere på facebook, fordi der er nogle havelejere, som ikke bruger facebook. Derfor svarer vi ikke her. Skriv til os på bestyrelsesposten@live.dk med spørgsmål med videre. Vi svarer på mail eller på hjemmesiden, hvis det har interesse for alle.

Bruger du kolonihavehuset om vinteren? Så tag dit affald med hjem.

Som sidste vinter bliver skraldespandene ved Spejdergrunden/Hundeskoven fyldt med husholdningsaffald. Affaldet ender med at blive spredt ud over det hele af fuglene. Hedelands direktør beder bestyrelsen gøre haveforeningens medlemmer opmærksomme på, at skraldespandene ikke må bruges til husholdningsaffald. Hvis du bruger kolonihavehuset om vinteren, skal du tage dit affald med hjem.