Forfatterarkiv: Sune Carlsen

Skru ikke op for varmen på toiletterne

Nogen har skruet op for varmen på et af foreningens toiletter. Det er en kold fornøjelse at gå på toiletterne i løbet af vinteren, men lad termostaterne være alligevel. Det er for dyrt for foreningen at varme toiletbygningerne op til 28 grader.

Godt nytår til alle 🙂

Spejdere på Hedelandsmarch gennem haveforeningen

Det Danske Spejderkorps er i gang med at arrangere Hedelandsmarchen 2023. Marchen omfatter en fire ruter, og spejderne vil gerne lade to af ruterne gå igennem haveforeningen. Det har bestyrelsen sagt ja til under den forudsætning, at spejderne bruger vejen og ikke stier eller brandbælter.

Marchen forventes at omfatte op til 500 spejdere. Den afholdes 6. maj 2023 fra 8-22. Spejderne har lovet at vise hensyn, når de går gennem foreningen.

Ingen affald i spejdernes container

Haveforeningens affaldscontainere er lukket uden for sæsonen. Det betyder, at man skal tage sig affald med sig hjem og smide det i scontainerne på sin folkeregisteradresse.

Bestyrelsen har modtaget en klage over, at spejdernes container er fyldt til randen med affald. At nogen klager, betyder selvfølgelig ikke, at det er medlemmer af haveforeningen, som har fyldt den med affald. Men skulle det nu være nogen fra vores forening, som har puttet sit affald i spejdernes container, så er det her en venlig reminder: Lad være med det. Affaldet med hjem, tak.

Tre medlemmer efterlyses til at organisere storskrald

Haveforeningen mangler tre medlemmer til at organisere storskrald i nord 6 gange i løbet af sæsonen. Opgaven går ud på at sætte skilte op og tage dem ned, sortere affald der er placeret forkert og rådgive andre medlemmer om, hvad der må afleveres og hvor.

Er du interesseret i opgaven som fast fællesarbejde, kan du skrive til bestyrelsen på bestyrelsesposten@live.dk. Det er vigtigt at finde tre medlemmer, der vil tage sig af opgaven. Ellers vil der ikke være mulighed for at aflevere storskrald til næste år. Har man fast fællesarbejde, er man fritaget for at deltage i to fællesarbejdsdage per sæson.

Sidste frist for aflevering af haveaffald

Sidste frist for aflevering af haveaffald er den 17. november. Herefter må der ikke afleveres haveaffald før sæsonstart 2023. Kommunen henter ikke affaldet i mellemtiden.

Husk, at alt haveaffald skal i de brune papirsposer til formålet. De må ikke være for tunge – så tager kommunen dem ikke med.

Der er ikke mulighed for aflevering af andre typer affald før sæsonstart. Der afhentes ikke storskrald eller andre affaldsfraktioner før, og affaldsgårdene er låste.