Forfatterarkiv: Sune Carlsen

Vil du med til borgermøde om fremtidens bymidte i Hedehusene?

Hvordan skal bymidten i Hedehusene være i fremtiden? Det handler Høje Taastrup Kommunes nye visionsplan om. Kommunen er klar til at præsentere et første udkast til planen på et borgermøde. Her kan du også stille spørgsmål og komme med kommentarer.

Borgermødet foregår den 26. maj kl. 17-19 i byparken ved Hedehuset. Du skal tilmelde dig på kommunens hjemmeside senest den 19. maj kl. 12.

https://htk.nemtilmeld.dk/23/

Storskrald og rotter

Hej alle. Efter sidste afhentning af storskrald ligger der stadig en rest affald, som kommunen ikke har hentet. Er det dit affald, så skal du hente det igen og køre det til genbrugsstationen selv. Kommunen henter bl.a. ikke byggeaffald.

Der er rotter i bytterummet i syd. Derfor er bytterummet lukket indtil videre, og der må ikke sættes ting ind i rummet. Kommunen er kontaktet og tager affære snarest.

Vh. bestyrelsen

Hvornår og hvor må man lægge grabaffald i H/F Brandhøj?

Der bliver hentet grabaffald næste gang den 27. maj.

  • Der må tidligst afleveres grabaffald den 13. maj.
  • Grabaffald er grene, som er for store til at blive afleveret som almindeligt haveaffald.
  • Grabaffald skal placeres i brandbælterne lige vest for vejen. Bliver affaldet lagt for langt fra vejen, bliver det ikke hentet. Er der ikke plads ved vejen i det ene brandbælte, så læg dit affald i det andet brandbælte.

Vi kan ikke bestille afhentning af grabaffald for en hel sæson ad gangen hos kommunen. Derfor bestiller vi afhentning løbende. Datoer for afhentning af grabaffald bliver meldt ud, når vi har dem.

Vh. bestyrelsen

Intet udlån af foreningens redskaber

Med jævne mellemrum spørger et medlem, om man kan låne foreningens redskaber. Det kan man ikke.

Det er der to grunde til. For det første risikerer foreningen at stå med et erstatningsansvar, hvis nogen kommer til skade med et defekt redskab eller bruger det forkert. For det andet er der arbejde med at booke, udlåne, tage imod og reparere redskaberne.

Hvad synes du om Havebladet?

Kolonihaveforbundet undersøger, hvad medlemmerne synes om “Havebladet”. Hvis du tidligere har deltaget i undersøgelsen, så se bort fra denne mail.

Hvis ikke, så hjælp Kolonihaveforbundet med at blive klogere og deltag i undersøgelsen, uanset om du synes, at bladet er godt eller dårligt. Forbundet har kun fået 1.000 svar fra medlemmerne og har brug for flere.

Det tager 10 minutter at deltage i undersøgelsen. Find undersøgelsen på Kolonihaveforbundets hjemmeside. Link til selve undersøgelsen ligger på forsiden.

http://www.kolonihaveforbundet.dk/kolonihaveforbundet/nyheder/hvad-synes-du-om-havebladet/

Søndagsåbent og fællesarbejdsdage i H/F Brandhøj

Søndagsåbent i foreningshuset har været aflyst pga. corona-restriktioner. Nu genåbner samfundet. Derfor vil der – under forudsætning af, at det overholder restriktionerne – være søndagsåbent igen den første søndag i måneden resten af sæsonen fra 10-11. Det er altså 2. maj, 6. juni, 4. juli, 1. august og 5. september. Når der er søndagsåbent kan du komme forbi foreningshuset og hilse på medlemmer af bestyrelsen, stille spørgsmål eller købe brune affaldssække til 7 kr. per stk.

Husk, at vi har fællesarbejdsdage 22. maj, 13. juni, 22. august og 25. september. Fællesarbejdsdagene er en god anledning til at møde dine naboer, samtidig med at du løser nogle af de praktiske opgaver på foreningens fællesarealer. Vi holder øje med corona-restriktionerne og aflyser eller sætter begrænsning på deltagerantallet, hvis det er nødvendigt. Følgende opgaver er bl.a. på tapetet i løbet af sæsonen: Maling af toiletbygninger i nord. Klippe læhegn. Ordne legeplads. Ordne bed ved fælleshus. Rotteværn og isolering ved fælleshus. Har du forslag til andre opgaver, er du velkommen til at skrive en mail til bestyrelsen på bestyrelsesposten@live.dk.

Sådan kommer du af med haveaffald i H/F Brandhøj

Hvis ikke du selv komposterer dit haveaffald eller kører det på genbrugsstationen, så kan du komme af med haveaffaldet i H/F Brandhøj på følgende måder.

Mindre haveaffald fyldes i brune papirsække, som stilles på pallerne ved affaldscontainerne i nord, midt og syd. Du må tidligst stille dine sække på pallerne weekenden inden afhentning af haveaffald. Datoer for afhentning af haveaffald finder du i havekalenderen. Næste gang haveaffald afhentes er den 15. april.

Dine sække med haveaffald må ikke veje mere end 10 kg. Hvis de vejer mere, bliver de ikke hentet af kommunen. Så er din nabo, der skal køre sækken på genbrugsstationen, når der er fællesarbejdsdag. Du må ikke fylde jord og sten i papirsækkene. Jord og sten skal afleveres på genbrugsstationen.

Større grene kan afleveres, når bestyrelsen bestiller afhentning af grabaffald. Der er ikke fastsat datoer for afhentning af grabaffald, fordi det afhænger af behovet. Som regel vil bestyrelsen bestille afhentning efter fællesarbejdsdage. Datoer for grabaffald meldes ud løbende.