Vandaflæsning, hønsehold og helårsbeboelse

Det nye administrationsselskab, som står for afregning af vandforbruget i foreningen, meldte ud sidste år, at vandaflæsningen på sigt skal være digital. Bestyrelsen har dog ikke fået besked om hvornår. Indtil videre foregår vandaflæsning derfor, som den plejer.

Bestyrelsen har for nylig givet afslag på hønsehold i en have. Bestyrelsen vil ikke give tilladelse til hønsehold før generalforsamlingen. På generalforsamlingen vil bestyrelsen bede forsamlingen beslutte, om hønsehold skal være tilladt fremadrettet. Rotter er et stigende problem i foreningen, og hønsehold medvirker til at tiltrække rotter. Når generalforsamlingen har truffet en beslutning, vil bestyrelsen tage stilling til eventuelle ansøgninger.

Helårsbeboelse i haveforeninger som vores er ikke tilladt. Det er op til kommunerne at håndhæve forbuddet. Bolig- og Planstyrelsen og en række kommuner – herunder Høje Taastrup Kommune – overvejer at ændre kolonihaveloven, så det bliver nemmere for kommunerne at komme helårsbeboelse til livs. Kolonihaveforbundet sidder med ved bordet, når ny lovgivning diskuteres. Når bestyrelsen får mere information om eventuel ny lovgivning, giver vi besked.