Kategoriarkiv: Nyheder

27. oktober: Sidste frist for at komme af med mad-, plast- og restaffald

28. oktober henter kommunen mad-, plast- og restaffald for sidste gang i år. 27. oktober er derfor sidste chance for at komme af med disse typer affald i vore affaldscontainere. Herefter skal affaldet tages med hjem.

I takt med at kommunen henter de forskellige typer affald for sidste gang, bliver affaldscontainerne lukket med strips. Når alle affaldsfraktioner er hentet, lukker vi affaldsgårdene for vinteren.

Læg ikke affald i affaldsgårdene, som hører til i containere, som er blevet stripset. Affaldet bliver ikke hentet. På forhånd tak, bestyrelsen.

Affaldsgårdene bliver åbnet igen ved sæsonstart 2023, når kommunen begynder at hente affald igen.

Postkasser fjernes. Politiet orienteres om trailere

Bestyrelsen har tidligere opfordret til at sætte navn og havenummer på postkasser i midt og på trailere, som haveforeningens medlemmer har parkeret på parkeringspladserne. Fristen var henholdvis 6. og 11. september.

Postkasser, som ikke er markeret med navn og havenummer – og hvor bestyrelsen ikke har modtaget en nøgle – vil blive kasseret på førstkommende arbejdsdag i næste sæson.

Politiet vil blive orienteret om trailere uden navn og havenummer med henblik på at få dem fjernet, hvis ikke de tilhører havemedlemmer.

Sidste afhentning af affald i år

Høje Taastrup Kommune henter affaldet i de forskellige containere forskudt. Derfor sætter bestyrelsen strips på de enkelte containere efter sidste afhentning. Når der er strips på containerne, skal affaldet tages med hjem.

  • Metal: Sidste afhentning 6. oktober.
  • Papir: Sidste afhentning 20. oktober.
  • Plast: Sidste afhentning 21. oktober.
  • Mad og restaffald: Sidste afhentning 28. oktober.
  • Pap: Sidste afhentning 31. oktober.

Grabaffald må afleveres nu

Grabaffald må lægges frem til 25. september men kun de sædvanlige to steder i brandbælterne. Det er sidste dato for afhentning af grabaffald i denne sæson.

Der må ikke lægges grabaffald i syd ved vejen ind til haveforeningen, selvom der ligger grabaffald i forvejen. Dette grabaffald er fra sidste fællesarbejdsdag og skal flyttes.

Sten ødelægger plæneklipperen

Har du fællesarbejde med foreningens rondeller? Har du hæk ud til foreningens græsplæner? Småsten i rondellerne og under hækkene ødelægger knivene på foreningens plæneklipper. Så det vil være en stor hjælp, hvis du hjælper med at fjerne stenene, når du alligevel er i gang med at luge og klippe hæk.

Vandaflæsning, hønsehold og helårsbeboelse

Det nye administrationsselskab, som står for afregning af vandforbruget i foreningen, meldte ud sidste år, at vandaflæsningen på sigt skal være digital. Bestyrelsen har dog ikke fået besked om hvornår. Indtil videre foregår vandaflæsning derfor, som den plejer.

Bestyrelsen har for nylig givet afslag på hønsehold i en have. Bestyrelsen vil ikke give tilladelse til hønsehold før generalforsamlingen. På generalforsamlingen vil bestyrelsen bede forsamlingen beslutte, om hønsehold skal være tilladt fremadrettet. Rotter er et stigende problem i foreningen, og hønsehold medvirker til at tiltrække rotter. Når generalforsamlingen har truffet en beslutning, vil bestyrelsen tage stilling til eventuelle ansøgninger.

Helårsbeboelse i haveforeninger som vores er ikke tilladt. Det er op til kommunerne at håndhæve forbuddet. Bolig- og Planstyrelsen og en række kommuner – herunder Høje Taastrup Kommune – overvejer at ændre kolonihaveloven, så det bliver nemmere for kommunerne at komme helårsbeboelse til livs. Kolonihaveforbundet sidder med ved bordet, når ny lovgivning diskuteres. Når bestyrelsen får mere information om eventuel ny lovgivning, giver vi besked.

Husk at mærke trailer og postkasse

Husk at sætte et skilt med navn og havenummer på din trailer senest den 11. september, hvis den står på foreningens fællesarealer. Bestyrelsen vil kontakte politiet efter den 11. september med henblik på at få fjernet trailere uden ejere i haveforeningen.

Husk også at notere din postkasse med navn og havenummer senest den 6. september, hvis du har postkasse i midt. Postkasser uden navn og havenummer efter den 6. september vil blive fjernet.