Forkert opkrævet forsikringspræmie

Dette vedrører udelukkende havelejere som har forsikring hos Lokalforsikring.

Ved en fejl er den opkrævede forsikringspræmie i april i år desværre forkert. Det er præmien fra sidste år, der igen er blevet opkrævet og ikke den korrekte præmie for 2023. Forskellen/differencen opkræves derfor her i november.

Hvis du har brug for yderligere information, kan du rette henvendelse til: hf.brandhoej.forsikring@gmail.com

Venlig hilsen / Bestyrelsen