Orientering omkring asfaltvejen i Nord og Syd

Som det sikkert er de fleste bekendt, har der gennem årene verseret diskussioner omkring asfaltvejene i Nord og Syd for så vidt angår reparation og vedligeholdelse af disse.

For et par år siden, blev der afholdt møde mellem HTK, Hedeland og H/F Brandhøj.

Dette møde var kommet i stand på foranledning af vejchef Lars Kock; der gerne så en løsning fremkommet af frivillighedens vej, fremfor at Høje Taastrup Kommune dikterede hvorledes forholdene skulle være.

Mødet resulterede i en enighed om en fordelingsnøgle, men uvist af hvilken årsag, så blev arbejdet aldrig iværksat.

Sagen blev taget op igen i august 2015, og denne gang er HF Brandhøj tilbudt en bedre fordelingsnøgle end på mødet i 2013. Nemlig at HF Brandhøj skal betale 1/3 del af udgiften til reparation af vejen i Syd fra Brandhøjgårdsvej til og med indkørslen, og halvdelen af udgiften til samme i Nord.

I alt en udgift på cirka 55.000 kr.

Set i lyset af risikoen for at denne fordeling løber os af hænde (og risikerer at blive en 50/50 fordeling i stedet for i Syd også) har bestyrelsen vedtaget at sige ja til tilbuddet.

I skrivende stund, er vi så blevet overhalet indenom! Arbejdet er blevet udført i begge ender. HUSK NU at sætte farten ned, selvom asfaltvejen er blevet god at køre igen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen