Bruger du kolonihavehuset om vinteren? Så tag dit affald med hjem.

Som sidste vinter bliver skraldespandene ved Spejdergrunden/Hundeskoven fyldt med husholdningsaffald. Affaldet ender med at blive spredt ud over det hele af fuglene. Hedelands direktør beder bestyrelsen gøre haveforeningens medlemmer opmærksomme på, at skraldespandene ikke må bruges til husholdningsaffald. Hvis du bruger kolonihavehuset om vinteren, skal du tage dit affald med hjem.