Ingen husholdningsaffald i Hedelands affaldscontainere

Hej alle. Endnu en gang oplever Hedeland, at deres affaldscontainer nord for H/F Brandhøj bliver fyldt med husholdningsaffald. Man kan selvfølgelig ikke vide, om affaldet kommer fra havelejere i vores forening. Men det er ikke utænkeligt: Sidste år var problemet det samme. Bestyrelsen lavede en stikprøve og kunne konstatere, at noget af affaldet kom fra havelejere i foreningen.

Hedelands affaldscontainere må ikke bruges til husholdningsaffald. Er man i sin have i løbet af vinterhalvåret, skal affaldet med hjem til helårsboligen. Det er vigtigt, at vi ikke laver problemer for Hedeland, som er vores nabo. Vi skal have et godt samarbejde med dem.

Skulle nogle af jer se andre end foreningens medlemmer smide husholdningsaffald i Hedelands containere, så vil vi gerne vide det i bestyrelsen.

Og så god corona-fri jul til alle fra bestyrelsen. Vi glæder os til næste sæson 🙂