Postkasser, brunch og arbejdsdag

På søndag er det sidste chance for at fjerne sin postkasse i midt. Hvis man ikke har fjernet den eller hængt den op hvor de andre postkasser hænger, ryger de til storskrald.

Og husk tilmelding til brunch/arbejdsdag nu på søndag d. 10/9

Dbh

Bestyrelsen

Sidste fællesarbejdsdag og det Brandhøjske kagebord

Kære havelejere!

Sæsonen lakker mod enden og vi skal have afholdt den sidste arbejdsdag for i år, søndag den 10. september kl. 9.00.

Denne dag er lidt anderledes end de foregående, da vi starter dagen med en udsøgt brunch. Og her skal du så være opmærksom på, at du husker at tilmelde dig dagen. Det gør du på bestyrelsesposten@live.dk Alle med fast fællesarbejde er også velkomne. Bare husk at melde din ankomst 😊

Kl. 14.30 starter ”Det Brandhøjske Kagebord” 

Bag din favoritkage eller kast dig ud i det vilde og medbring den. Måske er du den heldige vinder af den flotteste kage eller vinder af den der har bagt den bedste kage/brød med frugt/grønt fra haven. Der er også en børnepræmie.  Det er også god stil at tilmelde sig kagebordet enten som yder eller nyder. 

Vi ses 

Irene Ottesen

Bestyrelsen tjekker stier og hække d. 6. august

Kære havelejere, 

Den 6. august tjekker vi, at alle stier er luget for ukrudt og fremstår pæne. Vi opfordrer derfor til, at I har luget jeres havesti dagen forinden, så vi slipper for at skulle give bod på 150 kr. for misligholdt sti.

Det tager nemlig dels noget administrationstid, og den tid vil vi hellere bruge på andre ting. 🙂

Når vi nu er ude og kigge på stierne, kigger vi også lige på hækkene, for at se om de er pæne og velholdte.

I foreningens ordensregler står der, at alle havelejere løbende har ansvar for at holde deres sti.

Mvh

Bestyrelsen

Referat fra bestyrelsesmøder

Referat fra bestyrelsesmøderne d. 6. juni 2023 og d. 19. juni 2023 er lagt på hjemmesiden. Som altid ligger referatet under menupunktet “For havelejere”, og du skal bruge den sædvanlige kode for at logge på.

Eftersyn af beplantningsbælter/læbælter

Kære havelejere

Bestyrelsen er i gang med at lave eftersyn af beplantningsbælterne – også kaldt læbælter – i foreningen. I gennemgangen tjekker vi følgende forhold jf. lokalplan og ordensregler:

Fra lokalplanen §7 stk 2.:

“Beplantningsbæltet (læbæltet) skal være mindst 2,5 meter højt. Eksisterende beplantning skal bevares og beplantningen skal fremstå som et samlet tæt landskabeligt element af buske og træer”

I foreningens ordensregler er dette specificeret med:

§2 stk 9:

“Kompostbeholdere/bunker skal placeres mindst 1 meter fra naboskel og må ikke placeres i læbælterne uden for haverne.”

§4 stk. 1:

“Det er ikke tilladt at fjerne beplantningen i læbæltet omkring området.”

Det er altså i strid med ordensregler at fælde læbælter, have en sti igennem ens læbælte, fælde læbæltet for at gøre ens have større samt have oplag i læbæltet.

Beskæring af læbælter foregår på fællesarbejdsdage og er ikke noget, som den enkelte havelejer skal gøre. Er der meget høje træer i læbæltet håndteres dette ved at rette kontakt til bestyrelsen, hvorefter der findes en løsning.

Når bestyrelsen har lavet eftersyn vil der blive lavet en handlingsplan for re-etablering af læbælter mv. og der vil blive givet besked til havelejerne, som dette måtte vedrøre.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Opdatering af foreningens takstblad

Til orientering er forenings takstblad blevet opdateret jf. beslutning på generalforsamling 2023, hvor det blev indført, at det koster 500 kr. i indmeldelsesgebyr, når en havelejer tilføres lejekontrakten.

Der kan kun stå to personer som ejer af en kolonihave. Dette gælder alle kolonihaver, som er medlem af Dansk Kolonihaveforbund – og altså ikke noget vi selv kan bestemme i foreningen.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Opdaterede ordensregler er nu på hjemmesiden

Kære havelejere

På generalforsamlingen i april i år blev det ved en flertaltsbeslutning besluttet at ændre vores ordensregler. Det betyder, at der nu er forbud mod hønsehold og andre udendørs kæledyr – såsom kaniner. Formålet er at forebygge problemer med rotter.

Havelejere som på tidspunktet for generalforsamlingen havde høns, får lov til at beholde dem ind til disse dør. Herefter må der ikke komme flere høns.

I kan læse ordensreglerne på hjemmesiden.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Orientering

Kære havelejere, på jeres betalingsservice kan I se, at I er blevet opkrævet for haveleje en måned for tidligt. Opkrævningen skulle først have været trukket i juli måned. Forbundet har tilbagekaldt alle NETS opkrævninger i denne måned, så I behøver ikke at gøre noget. Skulle der være nogle, som har trykket på “afvis betaling”, har det ingen konsekvens.

Men I må IKKE afmelde selve aftalen med forbundet.

Forbundet beklager fejlen.

Venlig hilsen

Sofia og Tasha

Bestyrelsen

Orientering om kloakering og bortskaffelse af spildevand

Husk at alle haver med mere end et haveskur, skal være kloakeret med stempel fra autoriseret kloakmester til sæson 2024. Ligesom alle vandindstallationer skal være godkendt af autoriseret VVS’er. Dette er vi blevet pålagt af Høje Tåastrup Kommune.

Har du købt en kolonihave i indeværende sæson, skal haven kloakeres indenfor 3 måneder for købet.

Bruger du tørkloset skal det tømmes i udslagskummen. Det er strengt forbudt at tømme dette i haven. Alt spildevand fra opvask mv. skal i udslagskummen, hvis ikke man har kloakeret.

Venlig hilsen

Bestyrelsen